Želijo spodbuditi uporabo deževnice; radi bi odkupili grad

8.12.2023 | 14:10

Mokronog - levo za cerkvijo grajski grič, desno od cerkve kulturni dom (Foto_ arhiv Občine Mokronog-Trebelno)

Mokronog - levo za cerkvijo grajski grič, desno od cerkve kulturni dom (Foto_ arhiv Občine Mokronog-Trebelno)

7. redna seja, župan Franc Glušoič (Foto: Lapego)

7. redna seja, župan Franc Glušoič (Foto: Lapego)

Foto: Lapego

Foto: Lapego

Mokronog - Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na svoji zadnji redni seji med drugim obravnaval pravila o subvencioniranju izgradnje kapnice in uporabi deževnice za tehnološko in sanitarno rabo.

V zadnjih letih so v spodnjem delu trga v Mokronogu pogoste poplave zaradi večjih količin zalednih in meteornih vod, ki se s Florijanske ceste, Žalostne Gore, Priče in Škarpe združijo na križišču državnih cest v spodnjem delu trga. Hkrati pa sta močno podhranjeni vrtini, ki napajata javna vodovodna sistema Trebelno in Mokronog, in ne omogočata širitve javnega sistema brez zagotavljanja dodatnih vrtin.

»Da bi naredili korak naprej k zavarovanju objektov v spodnjem delu trga v Mokronogu ter varčevali z vodo iz vrtin, ki napajata javni vodovodni sistem, smo pripravili pravilnik o subvencioniranju dela stroškov izgradnje podzemnih kapnic, večjih od pet kubičnih metrov, in uporabo deževnice za tehnološko in sanitarno vodo. Glavni pogoji so, če posplošimo, da ima stavbo gradbeno dovoljenje, da je upravičenec tudi lastnik nepremičnine in da je poslovni subjekt oziroma kmetijska dejavnost vpisana v ustrezne evidence,« pojasnjuje župan Občine Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič.

Kot so sporočili z občine, bo denar za subvencijo zagotovljen v vsakokratnem proračunu, upravičenec jo lahko dobi le enkrat, in sicer po vrstnem redu oddane popolne vloge do razdelitve denarja. Višina subvencije je odvisna od lokacije objekta in prostornine kapnice (od 500 do 1100 evrov), za poslovne subjekte za kapnico prostornine nad 30 m3 pa je enotna – 1500 evrov.

Z rebalansom proračuna za prihodnje leto pa bodo zagotovili denar za nakup zemljišča, na katerem je nekdaj stal grad nad Mokronogom. Občinski svet je soglašal, da župan v imenu občine nadaljuje pogajanja za odkup: »Območje gradu je trenutno povsem zaraščeno in neprehodno. Občina bo – če bo prišlo do odkupa, o tem pa se dogovarjamo z lastniki – najprej poskrbela za obrez in odstranitev vegetacije ter ureditev dostopa do vrha grajskega griča. V nadaljevanju pa bi prostor uredili kot park, v katerem bi imel osrednje mesto znan ginko, grajska ploščad pa bi lahko ponovno postala zanimiv prireditveni prostor za naše znane prireditve,« o načrtih pravi župan Franc Glušič

Ostali sklepi:

Občinski svet je – podobno kot v drugih občinah – potrdil odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, med drugim pa je potrdil tudi letne programe športa, turizma ter kmetijstva, gozdarstva in podeželja za prihodnje leto. Kot predstavnika ustanovitelja je v svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto imenoval Marjana Stariča, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa Nika Avguštinčiča, so še sporočili iz Mokronoga.

M. K.

Zvočni zapisi

Franc Glušič o odkupu zemljišča z razvalinami gradu

Franc Glušič o sofinanciranju izgradnje kapnice

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava