gospodarstvo

Najbolj skrbni lastniki gozda: Aleš Bambič, Ivan Tonkovič, Zdenko Pivec

6.12.2023 | 17:30 | STA; M. K.

Z desne Aleš Bambič, OE Kočevje, Ivan Tonkovič, OE NM, in Zdenko Pivec - OE Brežice

Z desne Aleš Bambič, OE Kočevje, Ivan Tonkovič, OE NM, in Zdenko Pivec - OE Brežice

Vsi najbolj skrbni lastniki gozda za leto 2023 z gosti na Gradu Sevnica (Foto: P. Perc)

Vsi najbolj skrbni lastniki gozda za leto 2023 z gosti na Gradu Sevnica (Foto: P. Perc)

Sevnica - Zavod za gozdove Slovenije je na sevniškem gradu danes razglasil letošnje najbolj skrbne lastnike gozda. Ta naziv so podelili izbrancem s 14 območnih enot, na podelitvi priznanj v okviru 25. letnega izbora pa poudarili pomen nege mladega gozda za oblikovanje odpornih in trajnostnih gozdov ter dobrega sodelovanja lastnikov z javno gozdarsko službo.

V vsaki od 14 območnih enot zavoda za gozdove so sicer tudi letos izbrali lastnika, ki izstopa po zglednem gospodarjenju z gozdom, tesni življenjski povezanosti z njim, strokovni izvedbi del v gozdu in po spoštovanju večnamenske vloge gozdov, je na novinarski konferenci pred podelitvijo priznanj povedal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.

To so lastniki, ki si prizadevajo za varno delo v gozdu, ki skrbijo za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje, to so "svetilniki gospodarjenja z gozdom", je ocenil.

Kot je nadaljeval, se tudi gozdarstvo razvija v smeri digitalizacije in vrata široko odpira novim tehnologijam, ki bodo omogočale učinkovito spremljanje obsega škode v gozdu, načrtovanje obnovitvenih ukrepov in pomoč latnikom pri upravljanju z gozdom.

Kljub vsem novostim pa bo po Danevovih besedah nepogrešljiv ostal pristen stik med revirnimi gozdarji in lastniki gozdov, pri katerem se kažeta moč sodelovanja in skupnih prizadevanj. Prav to sodelovanje je bistven pogoj za uresničenje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za uresničitev načrtovanih del ter za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih, je dejal Danev.

Priznanje najbolj skrben lastnik gozda za 2023 so dobili Slavko Šorli s tolminske območne enote, Janez Kramar z blejske, Tomaž Smrtnik s kranjske, Ladislav Renko z ljubljanske, Miro Udovič s postojnske, Aleš Bambič s kočevske, Ivan Tonkovič z novomeške, Zdenko Pivec z brežiške, Peter Žuraj s celjske in Marko Jeraj z območne enote Nazarje.

Med prejemniki so še Alojz Potočnik s slovenjegraške, Vladimir Borka z mariborske, Janez Ferencek z murskosoboške in Agrarna skupnost Štorje s sežanske obočne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

Podelitve priznanj za tekoče leto so se med drugimi udeleženci udeležili Alenka Korenjak z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Marjan Hren in sevniški župan Srečko Ocvirk.

Po podatkih zavoda za gozdove je v Sloveniji nekaj več kot 400.000 zasebnih lastnikov gozdov, ki imajo v lasti približno tri četrtine slovenskih gozdov.

IZ PREDSTAVITVE NAJBOLJ SKRBNIH LASTNIKOV GOZDOV 2023

ALEŠ BAMBIČ, najbolj skrbni lastnik gozda v Območni enoti Kočevje, vestno gospodari na 40 hektarov velikem gozdnem posestvu na območju Loškega Potoka, ki se razprostira med 800 m in 1100 m nadmorske višine. Po očetu je podedoval 16 ha, ostalo je dokupil tudi z namenom združevanja parcel. Tako je ustvaril 14 ha veliko površino v enem kosu. Prevladujejo pretežno iglasti gozdovi, sestoji smreke in jelke. Gozd se dobro pomlajuje tudi z bukvijo in gorskim javorjem. Skrbno gospodarjenje z gozdovi v njegovi lasti se kaže predvsem v zgledno opravljeni negi, optimalni odprtosti gozdnih parcel z gozdnimi vlakami ter stalnimi pregledi gozda. Vsako parcelo pregleda večkrat letno. Vsa opažanja o morebitnem sanitarnem poseku drevja takoj sporoči revirnim gozdarjem, pa ne le za svoje parcele temveč tudi za parcele drugih lastnikov. Redno obnavlja meje svojih parcel in je v vsakem pogledu vzor ostalim lastnikom gozda. Z zanimanjem črpa strokovne nasvete revirnih gozdarjev in dosledno upošteva usmeritve iz gozdnogojitvenih načrtov.

Vsa dela v gozdu opravlja v lastni režiji in s pomočjo strica. Pri lažjih delih v gozdu mu pomaga tudi družina - žena in trije otroci, stari od 9 let do 16 let. Otrokom daje zgled in jih uči delovnih navad, ki jih mlajša generacija danes nujno potrebuje. Aleš deluje v kraju povezovalno. Uspel je organizirati in povezati več kot 40 lastnikov sosednjih gozdnih parcel, da so zgradili gozdne vlake na strmem, težko dostopnem pobočju. Je tudi lovec in zelo aktiven član Lovske družine Loški Potok. Bil je vodja uspešnega evropskega projekta LAS - gradnja Naravoslovnega doma Loški Potok, kjer potekajo delavnice za predšolske otroke in naravoslovni dnevi za učence osnovnih šol. Aleš skupaj s kolegi lovci z veseljem predava udeležencem teh dogodkov o gozdnih živalih, sobivanju z zvermi, drevesnih vrstah, spoštovanju narave in obnašanju v gozdu. Skupine pa popelje tudi na teren po naravoslovni poti.

IVAN TONKOVIČ, najbolj skrbni lastnik gozda v Območni enoti Novo mesto, s svojo družino živi v Stari Lipi v Beli krajini. Ivan se je z ženo Katico pred 36 leti preselil iz Hrvaške v Slovenijo. Ob preselitvi v Slovenijo sta z ženo sama zgradila hišo, svojo prvo gozdno posest pa je kupil leta 2010, ki danes obsega že 36 ha. Je velik zagovornik varnega dela in celo meni, da bi morali imeti vsi, ki izvajajo sečnjo in spravilo lesa v gozdu, tudi če to opravljajo le za lastne potrebe, opravljeno poklicno kvalifikacijo ali vsaj tečaj varnega dela z motorno žago. Rad poudari, da mora biti v gozdovih na prvem mestu poskrbljeno za varnost. Včlanjen je v društvo lastnikov gozdov Ob Kolpi in Lahinji in se vedno udeleži delavnic ter srečanj. V svojem prostem času se rad ukvarja z vnuki, jih pelje v gozd in jih uči o drevesnih vrstah. Zase pravi, da je nogometni navdušenec in strastno spremlja vse pomembne nogometne tekme. Ivanu skupnost in dobri odnosi s sokrajani veliko pomenijo. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč in spodbuja druge lastnike gozdov h kvalitetnemu gospodarjenju z gozdovi. »Ponosen sem, da sem ljubezen do gozda prenesel tudi na svoja otroka,« z nasmehom rad poudari.

ZDENKO PIVEC, najbolj skrbni lastnik gozda v Območni enoti Brežice, živi svojo veliko družino v Oglarski deželi, v vasi Prelesje nad Mirensko dolino. Tradicionalnosti kreposti slovenske kmetije mu dajeta tako oče in mati kot bratje in sestre, ki se ob vikendih srečujejo na kmetiji s svojimi družinami. Znajo skupaj poprijeti za dela na kmetiji s 30 ha gozda. Srednjegorska kmetija je poleg gozdarjenja usmerjena še v predelavo mlečnih izdelkov. Vesel je, da oba otroka rada gresta z njim v gozd. Žena je učiteljica na podružnični šoli Dole pri Litiji. Je gasilec in namestnik predsednika Gasilske zveze v Občini Litija. Aktiven član Društva lastnikov gozdov Sopota – Laško ter Zadruge Trebnje – Krka, kakor tudi Kmetijsko gozdarske zbornice. Ve, da brez kvalitetnega znanja ni odličnosti na podeželju, zato ima sam opravljene vse tri gozdarske nacionalne poklicne kvalifikacije. Rad priskoči na pomoč pri izobraževanju mlajših podeželanov na več področjih in je močno vpet v dela lokalne skupnosti. Pristopil je k oddelčnemu gozdarjenju, kar pomeni celostno gospodarjenje in načrtovanje. Tako je z gozdnimi vlakami načrtno uredil svoj gozd in izvlek lesa iz gozda nadomestil z vožnjo z gozdno prikolico. Ve, da brez nege gozda ni zdravega in odpornega gozda. V pomoč pri kakovostnem in varnem delu v gozdu so mu tudi gozdarski razpisi, t. i. PRP. Pravi, da je srečen, da lahko dela in kraljuje na svoji zemlji ob podpori tako gozdarske kot kmetijske javne službe, ob pogledu na svojo družino in naravo od Gorjancev, Jatne, Snežnika do Triglava.

Zvočni zapisi

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev o priznanju za najbolj skrbnega lastnika gozdov

Belokranjec Ivan Tonkovič, eden od 14 najbolj skrbnih lastnikov gozda leta 2023 o tem, kaj mu pomeni priznanje

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava