Od mostu v Mršeči vasi do športne dvorane Šentjernej, sončnih elektrarn in protipoplavne ureditve

30.11.2023 | 14:20

Svetniki na ponedeljkovi seji OS občine Šentjernej

Svetniki na ponedeljkovi seji OS občine Šentjernej

Mag. Irena Starič pri razlagi proračuna za 2024 ter Tanja Brate in župan Jože Simončič

Mag. Irena Starič pri razlagi proračuna za 2024 ter Tanja Brate in župan Jože Simončič

Od mostu v Mršeči vasi do športne dvorane Šentjernej, sončnih elektrarn in protipoplavne ureditve

Šentjernej - Občinski svetniki so soglasno, s 14 glasovi za, na zadnji občinski seji sprejeli predlog proračuna občine Šentjernej za leto 2024 v prvem branju, ki je sedaj v 15-dnevni javni razpravi, o sprejemu pa bodo odločali 20. decembra. Predvidevajo 10,4 milijona evrov prihodkov in 11,3 milijona odhodkov

Mag. Irena Starič, vodja oddelka za javne finance na občini, ki je dokument predstavila bolj v številkah, je povedala, da je proračun razvojno naravnan, saj je investicijsko zelo močan.

Svetniki so prisluhnili obrazložitvi župana Jožeta Simončiča o večjih naložbah, ki bodo nekatere potekale še tudi v letih 2025 in 2026.

V prihodnjem letu načrtujejo za dobrih pet milijonov evrov naložb. »Gre za prioritete, kot so most v Mršeči vasi, gradnja športne dvorane pri OŠ Šentjerneju, poplavna varnost naselij ob potoku Kobila, torej vse od centra Šentjerneja do Gorenjega Vrhpolja, vse premostitve, mostovi. Nadaljujemo z OPN-jem, ki bo omogočal nadaljnji razvoj tako individualne poselitve kot za razvoj podjetništva, kulture in športa,« povedal Simončič in pojasnil, da pri mostu, za katerega naj bi gradbeno dovoljenje dobili decembra, ne računajo na zunanje vire. Pri večnamenski dvorani pa so že podpisali pogodbo z Eko Skladom, obenem si obetajo nepovratna sredstva z gospodarskega ministrstva ter Fundacije RS za šport.

Preko 5 milijonov investicij

Pomembno bo tudi vlaganje v sončne elektrarne na javnih stavbah. Tu po besedah župana čakajo na razpis, ki ga država obljublja posebej za občine. »Občina Šentjernej pripravlja projektno dokumentacijo, in če nam uspe, bomo znižali stroške elektrike na vseh javnih institucijah: na vrtcu, kulturnem centru, centralni čistilni napravi in nazadnje na strehi novi športni dvorani,« pove šentjernejski župan ter doda, da ne gre pozabiti na cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.

»Vse investicije v skupnem znesku preko 5 milijonov evrov so uresničljive ob predpostavki, da pridobimo nepovratna sredstva in da se bodo časovno načrtovano izvajale, kar pa ni odvisno samo od nas. V tem primeru bo potrebno pridobiti 1,5 milijona kredita. Načrtujemo pa še druga nepovratna sredstva, a nismo gotovi, kdaj bodo ti razpisi objavljeni in kdaj bomo denar lahko pridobili,« pove župan.

Svetniki so spraševali

Svetniki (od leve proti desni): Manca Kušljan, Žiga Kodelič, Jani Selak, zadaj Franc Hudoklin

Svetniki (od leve proti desni): Manca Kušljan, Žiga Kodelič, Jani Selak, zadaj Franc Hudoklin

Občina Šentjernej bo po besedah Jožeta Simončiča v sredini leta zadolžena pod 6 milijoni evri, letno pa odplačujejo okrog 500 tisoč evrov glavnice in dobih 200 tisoč evrov obresti.

Svetniki so na seji podali nekatere pripombe in vprašanja. Franca Hudoklina (SLS) je kot navdušenega kolesarja zanimal plan izgradnje kolesarskih stez ob cestah, povpraševal je o sanaciji lokalne ceste od Hrastja do meje z novomeško občino. V svetniški skupini Gibanja Svoboda so izrazili bojazen, da ne bo denarja za kulturo, a župan jim je pojasnil, da ne bo tako. Manca Kušljan (Gibanje Svoboda) je predlagala, da se razmisli o participativnem proračunu v nekem manjšem znesku, s katerim bi lahko podprli manjše, a za občane tudi pomembne projekte.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava