Burna izredna seja: Proračun morda še pred božičem

28.11.2023 | 18:00

Živahna razprava se je nadaljevala tudi med prekinitvami – na  fotografiji župan Janez Kerin in direktorica Ajda Štrucl v pogovoru s  svetniki. (Foto: P. P.)

Živahna razprava se je nadaljevala tudi med prekinitvami – na fotografiji župan Janez Kerin in direktorica Ajda Štrucl v pogovoru s svetniki. (Foto: P. P.)

Krško - Po treh urah in pol ter kar treh prekinitvah seje svetniki le potrdili osnutek proračunov za prihodnji dve leti – Očitki o kitenju s tujim perjem in osebnostnih diskvalifikacijah

Člani občinskega sveta Mestne občine Krško so na drugi izredni seji obravnavali in potrdili osnutka odloka o proračunu za leti 2024 in 2025. Za leto 2024 znašajo načrtovani prihodki 50,1 milijona evrov, odhodki 52,3 milijona evrov, za leto 2025 pa je na prihodkovni strani 55,2 milijona evrov, medtem ko je na odhodkovni načrtovanih 55,9 milijona evrov.

Toda še preden so po treh urah in pol ter treh prekinitvah seje le prišli do tega (prehodnega) cilja, je bilo precej znakov, da bi se lahko ponovila zgodba z zadnje redne seje, ko so svetniki zavrnili oba osnutka. Kajti razprava je kazala, da osnutka podpirajo le svetniki Modre smeri in SDS, a to znese v 30-članskem občinskem svetu le 10 glasov. Očitki svetnic in svetnikov GS, SD, SLS in Energično Krško so šli znova v smeri preslabe pripravljenosti župana, občinske uprave in Modre smeri, da bi prisluhnili njihovim pobudam in jih pravočasno povabili k sooblikovanju dokumentov. Modri smeri so še posebej očitali pritlehno »kitenje s tujim perjem«, se pravi s projekti, ki so jih že opravili ali zasnovali predhodniki, v svojem spletnem mediju pa naj bi politične nasprotnike skušali tudi osebnostno diskvalificirati. Na to so opozorili podžupanja Brigita Piltaver Imperl (GS), Ivanka Černelič Jurečič, Silvo Krošelj (DeSUS) in Nataša Šerbec (SD), ki pa je podobno kot Krošelj in njen kolega Anton Petrovič pozvala, da »umirijo žogo«, se odkrito pogovorijo o vseh odprtih vprašanjih, saj »občani upajo, da bomo razumni in bomo delali v dobrobit vseh«. Župan je očitke po seji zavrnil.

Kot je uvodoma pojasnil vodja oddelka za javne finance in proračun na Mestni občini Krško Peter Planinc, so pri pripravi odloka upoštevali pripombe normativno-pravne komisije, v osnutku so upoštevali dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025, ki je bil sklenjen dan pred prejšnjo sejo, višji znesek NORP, kot je bil prvotno predlagan, ter enajst pobud in predlogov občinskih svetnikov, kolikor jih je prispelo po zavrnitvi osnutka proračuna na 8. redni seji, in sicer v tolikšni meri, kot je bilo mogoče oz. vzdržno.

Kar se tiče naložb, bodo med večjimi projekti naslednji dve leti zaznamovale aktivnosti v zvezi z gradnjo bazena in nove stavbe Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega. V letu 2024 je načrtovana gradnja Parka urbanih športov – Vražja luknja in dokončanje večstanovanjskega objekta Žlapovec, med večje naložbe pa sodijo še gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Krško, gradnja in obnova pločnikov, rekonstrukcija ulic v Krškem in na Senovem, gradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina – 2. faza in drugo. Za naložbe je v letu 2024 predvidenih 20,2 milijona evrov, v letu 2025 pa 23,6 milijona evrov.

Po predstavitvi osnutkov odloka o proračunu za leti 2024 in 2025 je, kot rečeno, sledila obsežna razprava, v kateri so nekateri svetniki poudarili predvsem visoko ceno pri načrtovanih projektih Bazen Krško in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, nekaj vprašanj se je nanašalo tudi na arhitekturne rešitve Parka urbanih športov – Vražja luknja in na projekte dolgotrajne oskrbe, pri katerih jih je zanimalo predvsem, kako bo z nadaljevanjem projekta Pametna srebrna vas na Senovem.

Člani občinskega sveta so osnutka predloga proračuna na koncu z veliko večino sprejeli; od 27 prisotnih jih je ob enem vzdržanem 26 potrdilo osnutek proračuna 2024, osnutek proračuna za leto 2025 pa je potrdilo 21 svetnikov, proti so bili trije, prav toliko je bilo vzdržanih.

V prihodnjih sedmih dneh imajo svetniki možnost podati pripombe in predloge na sprejeta osnutka odloka o proračunu za prihodnji dve leti, zatem sledijo usklajevanja in priprava predlogov proračunov ter sklic 9. redne seje občinskega sveta. Naslednja seja bo predvidoma 21. decembra.

Pavel Perc

Zvočni zapisi

Krški župan Janez Kerin o sprejetju predlaganih proračunskih osnutkov

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava