Vodovod Vinji Vrh - visoka cona vse bližje

28.9.2023 | 14:00

Šmarješki župan Marjan Hribar (govori), na njegovi levi podžupan Franc Anderlič.

Šmarješki župan Marjan Hribar (govori), na njegovi levi podžupan Franc Anderlič.

Toni Bobič (v sredini), predsednik Odbora za proračun in finance

Toni Bobič (v sredini), predsednik Odbora za proračun in finance

Direktorica OU Mateja Kotnik ter svetnika Polonca Bevc in Denis Perše

Direktorica OU Mateja Kotnik ter svetnika Polonca Bevc in Denis Perše

Sinoči so po dolgih počitnicah zasedali šmarješki svetniki.

Sinoči so po dolgih počitnicah zasedali šmarješki svetniki.

Šmarješke Toplice - Po dolgem času so sinoči v prostorih občine znova zasedali svetniki občine Šmarješke Toplice.

Med drugim so sprejeli prvi rebalans letošnjega proračuna, ki ga je razložila računovodkinja na občini Darja Voglar. Kot je dejala, gre za odziv na dogajanje v prvih osmih mesecih leta, odkar je bil sprejet proračun za leto 2023, marsikatere okoliščine od takrat so se spremenile. Potrebno je bilo uskladiti prihodke in odhodke oz. posamezne proračunske postavke.

Prihodki in odhodki so manjši od predvidenih: prihodki so zdaj planirani v višini 6 milijonov 387 tisoč evrov (prej 7 milijonov 890 tisočakov), odhodki pa v višini skoraj 8,5 milijona evrov (prej 10,2 milijona evrov).

Svetniki – razen Polonce Bevc in Denisa Peršeta – niso imeli vprašanj, rebalansu je zeleno luč dal tudi Odbor za proračun in finance, ki ga vodi Toni Bobič.

Svetnik SDS Simon Štukelj je dejal, da ga ta rebalans tako ne skrbi, bolj se boji prihodnjih let, ko bodo mnogi občinski projekti verjetno prikrajšani za državne vire zaradi poletnih poplav v dobršnem delu Slovenije in sanacije škode, ki bo zagotovo gromozanska.

Podobno je menil tudi šmarješki župan Marjan Hribar in poudaril, da so se do zdaj lotevali naložb vedno tudi z nepovratnimi sredstvi in upa, da bodo uspešni pri črpanju denarja od drugod tudi naprej.

Imajo gradbeno dovoljenje za Vinji Vrh!

Z veseljem je povedal, da je občina sredi septembra dobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo težko pričakovanega in prepotrebnega vodovoda Vinji Vrh – visoka cona, kar omogoča izvedbo prijave na razpis za črpanje nepovratnih sredstev, skratka projekt je blizu realizacije.

Direktorica občinske uprave Mateja Kotnik je pojasnila, da je celotna naložba zdaj ovrednotena na okrog dva milijona evrov z DDV, od tega bi lahko pridobili 970 tisoč evrov nepovratnih sredstev z ministrstva z naslova Načrt za odpornost in okrevanje. Je pa tudi v operativnem planu oz. v Dogovoru za razvoj regij možno umestiti projekte vodo oskrbe, tam pa je možnost sofinanciranja višja in župan Hribar je dejal, da si bodo za to močno prizadevali. Priložnost za to bo že ob obisku sekretarke Katičeve drug teden v Novem mestu.

Plan izvedbe investicije je v letih 2025 in 2026.

Svetniki so na seji soglasno sprejeli investicijsko dokumentacijo projekta Vodovod Vinji vrh – visoka cona.

613 evrov dobička na komunalnem področju

Kristina Ficko z novomeške Komunale

Kristina Ficko z novomeške Komunale

Seznanili so se tudi z letnim poročilom Komunale Novo mesto za preteklo leto, ki ga je predstavila Kristina Ficko. Povedala je, da je bilo v letu 2022 v Občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih milijon in 66 tisoč evrov prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 835 tisočakov in na drugih dejavnostih skoraj 231 tisočakov.

Strošek najemnine infrastrukture je v občini lani znašal dobrih 279 tisoč evrov. Občina je imela tako na razpolago 221.394 evrov z naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture, kar je za 3 odstotke manj kot v letu 2021 in 11 odstotkov več, kot je bilo planirano.

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2022 znaša 715 evrov, po odbitku terjatev za odloženi davek pa znaša dobiček 613 evrov.

Šmarješki svetniki so sprejeli še Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjske v 2. branju, ter v prvem branjus prejeli še Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Šmarješke Toplice.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava