Ob jubileju se jim hiša sesuva sama vase

9.6.2023 | 12:40

Direktorica Zgodovinskega arhiva Ljubljana Zdenka Semlič Rajh in vodja enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto   Iztok Hotko pred naslovnim panojem razstave, na katerem je podoba razpadajočega grmskega gradu, kjer ima novomeška enota arhiva svoje neprimerne prostore. (Foto: I. Vidmar)

Direktorica Zgodovinskega arhiva Ljubljana Zdenka Semlič Rajh in vodja enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto Iztok Hotko pred naslovnim panojem razstave, na katerem je podoba razpadajočega grmskega gradu, kjer ima novomeška enota arhiva svoje neprimerne prostore. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Letos Zgodovinski arhiv Ljubljana praznuje 125 let obstoja, njegova novomeška enota pa petdesetletnico. Ob tej priložnosti sta direktorica Zgodovinskega arhiva Ljubljana Zdenka Semlič Rajh in vodja enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto Iztok Hotko na Glavnem trgu pred rotovžem odprla priložnostno razstavo s faksimili nekaterih pomembnih in zanimivih dokumentov, ki jih hranijo v svojih depojih, ter fotografijami iz preteklosti mesta.

Novomeška enota pokriva ožje območje Dolenjske in Belo krajino. V svojih depojih na gradu Grm hrani 557 fondov in zbirk oziroma izraženo v metrih 2.200 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki predstavljajo pomemben vir pri preučevanju upravne, sodne, socialne, gospodarske in kulturne zgodovine Dolenjske in Bele krajine. Gradivo za arhiv so v Novem mestu začeli organizirano zbirati že prej, že leta 1935, ko je tukajšnje muzejsko društvo začelo zbirati arhivalije in muzealije za bodoči dolenjski muzej.

Ob tej priložnosti je Iztok Hotko opozoril na žalostno stanje gradu Grm, v katerem ima novomeška enota svoje prostore: »Naša enota ima na gradu Grm velik prostorski problem. Po eni strani smo zapolnili že vse naše depoje in bi potrebovali dodatne prostore, saj imamo težave s sprejemanjem novega arhivskega gradiva. Po drugi strani pa so predvsem tisti depoji, ki jih imamo na gradu Grm, neprimerni za hranjenje arhivskega gradiva. Zelo neugodne so mikroklimatske razmere, ki so zaradi vlage zelo ugodne za razvoj plesni, poleg tega pa je sam grad Grm, kjer imamo upravne prostore, ki so odprti za javnost, in kjer imamo tudi del skladišč, nevaren. Grad je v zelo slabem stanju in se tako rekoč sesuva sam vase,« Iztok Hotko na kratko opiše največje težave novomeške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Dejavnosti za rešitev kočljive situacije po Hotkovih besedah potekajo že od leta 2010, vendar se ciklično prekinjajo, največkrat tudi kot posledica menjav vlad in vodilnih funkcionarjev v javnih zavodih. »Zadnji čas se stvari znova premikajo, pridobili smo idejne zasnove za nov arhiv, ki je načrtovan v nekdanjem gospodarskem objektu ob gradu Grm, tako da se nam ne bo treba daleč seliti. Ministrstvo za kulturo je pokazalo interes, da se stvari uredijo, pričakujemo pa, da se bo vključila tudi lokalna skupnost, se pravi Mestna občina Novo mesto. Grad Grm je edini grajski kompleks v mestu in ga večinoma uporabljajo Novomeščani, zato bi bila vključitev občine smiselna, čeprav je lastnik gradu država.«

Razstavo so poimenovali Pol stoletja Janusovega pogleda in ji s tem dali simbolni pomen. Janus je namreč rimski bog vhodnih vrat in vhodov, ponavadi je upodobljen z dvema glavama oziroma dvema obrazoma, ena gleda naprej, ena nazaj. Razstava bo na Glavnem trgu na ogled še ves ta mesec.

I. Vidmar

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava