Romska problematika: Župani regije začeli zbirati podpise za spremembo štirih zakonov

17.5.2023 | 08:50

Gregor Macedoni (Foto: arhiv DL)

Gregor Macedoni (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - ''Danes je začel teči zakonski rok za zbiranje pet tisoč podpisov za predložitev predloga sprememb štirih zakonov, ki smo jih župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja lani poslali v državni zbor, za kar smo se odločili, potem ko se z našimi pobudami v pol leta ni zgodilo nič,'' je na včerajšnji novinarski konferenci povedal župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, prvopodpisani pod omenjeno pobudo.

Za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih

Župani občin Novo mesto, Krško, Brežice, Črnomelj, Metlika, Semič, Kočevje, Ribnica, Šentjernej, Škocjan in Trebnje so predlagatelji zakonskih sprememb na področjih socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja kot fizične osebe, ker občine to po zakonodaji ne morejo biti. Gre za občine z romskimi naselji oziroma večjim deležem romskega prebivalstva, uradno pa je namen zakonskih sprememb, kot je ob tem v torek povedal župan Gregor Macedoni, zaščita otrok v problematičnih socialnih okoljih.

Včerajšnja novinarska konferenca (Ostale fotografije: MO NM)

Včerajšnja novinarska konferenca (Ostale fotografije: MO NM)

Kot je zakonodajno pobudo predstavil Macedoni, gre pri zakonu o socialnovarstvenih prejemkih za spremembe, ki bi ob neobiskovanju osnovne šole pomenile nedenarno izplačilo socialne pomoči. ''Enako bi veljalo za zapadle dolgove do javnih subjektov oziroma države ali občine. V zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se spremembe prav tako nanašajo na izplačilo otroškega dodatka v naravi ob neobiskovanju osnovne šole in njegovo znižanje za tretjino po končani osnovni šoli ob nevključitvi otroka v nadaljnje šolanje. Zakon o urejanju trga dela bi dopolnili s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih po kršitvah obveznosti, s podaljšanjem maksimalne vključenosti posameznika v javna dela z dveh na štiri leta in napotitvijo brezposelnega na delo. V zakonu o voznikih predlagamo uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in končanim sedmim razredom osnovnošolskega programa,'' je Macedoni na kratko predstavil predloge zakonskih sprememb, ki so jih pripravili na novomeški občini in jih podpirajo v preostalih desetih naštetih in še nekaterih drugih občinah. 

Podžupani, bazen, ceste ...

Bazen v  Češči vasi

Bazen v Češči vasi

Zaključna dela na Topliški cesti

Zaključna dela na Topliški cesti

Med drugim je na novinarski konferenci župan predstavil aprila in maja imenovana nepoklicna župana, Petra Kostrevca (SDS) in Matijo Škofa (Svoboda). Predstavil je tudi dokončanje gradnje bazenskega kompleksa v Češči vasi, kjer naj bi ta teden opravili tehnični pregled, ki mu bo sledilo poskusno obratovanje in septembra odprtje za javnost, zaključek komunalnega opremljanja in prenove gospodarske cone Cikava in zaključek del na Topliški cesti, ki so ga zaradi slabega vremena s prejšnjega konca tedna prestavili na naslednjega. Na kratko je predstavil tudi potek del na cestnih projektih v Birčni vasi, na cestah Pangrč Grm–Gabrje, Črmošnjice–Stopiče in Dolenje Kamence–Potočna vas ter za jesen napovedal preplastitev dvanajstih občinskih cest v desetih krajevnih skupnostih v skupni dolžini dveh kilometrov, za kar je namenjenih 440.000 evrov.

Direktorica občinske uprave Jana Bolta Saje je predstavila vzpostavitev Centra za alternativno reševanje sporov, podžupanja Sara Tomšič pa odprtje pisarne lokalne blaginje.

I. Vidmar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava