Prikaz nasprotnih dejstev: Odprto pismo Belokranjcem o tretji razvojni osi

12.5.2023 | 12:00

Foto: DARS

Foto: DARS

Na portalu smo pred tednom dni objavili javno pismo Civilne iniciative 3ROS-jug, s katerim so njeni predstavniki predvsem Belokranjcem sporočali, da njihove zahteve glede poteka omenjene ceste mimo Novega mesta niso ovira za gradnjo tretje osi v Beli krajini (prispevek vam je še vedno na voljo).

Na zapisano so se odzvali v DARS-u, češ, da so v prispevku ''lahko tudi zavajajoče navedbe, če niso dodatno pojasnjene''. Poslali so nam svoj prikaz nasprotnih dejstev, ki ga objavljamo v celoti:

''DARS izvaja gradnjo južnega dela 3. razvojne osi skladno z etapnostjo in faznostjo, ki je bila določena že v fazi priprave državnih prostorskih načrtov. Pristop h gradnji južnega dela tretje razvojne osi tako temelji na strokovnih podlagah, ki so bile obenem podlaga za pripravo Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Iz navedenega razloga je bila najprej pripravljena projektna in ostala dokumentacija za izvedbo 1. in 2. etape 3. razvojne osi jug.

Družba DARS je za projekt odseka hitre ceste od priključka Novo mesto vzhod do priključka Maline pristojna od leta 2016. Pred tem je projekt sodil pod okrilje Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). DARS tako ni bila vpet v postopke umeščanja v prostor, ki jih je sicer vodilo Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor - MNVP). Medtem ko je odsek za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda (MMP) Metlika in priključka Črnomelj jug prešel v pristojnost družbe DARS šele leta 2021.

V družbi DARS smo takoj po prevzemu investitotrstva aktivno pristopili k uresničevanju enega ključnih prometnih projektov na tem območju. Zato smo bili zelo veseli, ko smo pridobili gradbeno dovoljenje za prvi dve etapi hitre ceste med priključkoma Novo mesto vzhod in Osredek, ki je bilo nato sicer razveljavljeno in vrnjeno ministrstvu v vnovično odločanje. Skladno z ugotovitvami upravnega sodišča je bila dokumentacija dopolnjena s pojasnili, ki niso spreminjale projektnih rešitev. Na dopolnjeno dokumentacijo so bila znova pridobljena vsa pozitivna mnenja pristojnih mnenjedajalcev, zato v kratkem pričakujemo ponovno izdajo gradbenega dovoljenja. Pogoj za začetek izvajanja gradbenih del je namreč pravnomočnost gradbenega dovoljenja, na kar pa bodo vplivale morebitne tožbe stranskih udeležencev.

Iskreno upamo in si želimo, da bo gradnja tega odseka stekla najpozneje v letu 2024 in se zaključila v letu 2027, časovni okvir gradnje odseka med Osredkom in Malinami, katerega del je tudi predor Gorjanci, pa je, skladno z resolucijo, načrtovan v obdobju 2024–2029.

Tožbe na izdana gradbena dovoljenja predvidene roke zamikajo, na kar smo že večkrat opozorili. DARS, Ministrstvo za infrastrukturo, dolenjska gospodarska zbornica in lokalna skupnost so že ob pridobitvi gradbenega dovoljenja za odsek med priključkoma Novo mesto vzhod in Osredek javno pozvali vse vpletene, naj gledajo širši interes Dolenjske in Bele krajine, da bodo ti lahko hitreje prišli do glavnega mesta v državi, v kateri živijo, kot do glavnega mesta sosednje države.

Pri tem želimo poudariti, da bo gradnja organizirana na način, da bo sprejemljiva za okolje kot prebivalce, predvsem pa da se bo izboljšali vplivi prometa na objekte v ožjem pasu ob obstoječih prometnicah, ki jih je številčno bistveno več kot objektov ob trasi južnega dela tretje razvojne osi.

Trditev, da so preostali odseki »na čakanju«, ne drži. Kot smo že večkrat pojasnili, priprava na gradnjo na vseh odsekih poteka intenzivno in skladno z resolucijo. Ravno tako ne drži navedba, da za gradnjo 3. in 4. etape projektna dokumentacija ni niti izdelana, saj je DARS, na podlagi izdelane dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročila o vplivih na okolje, v februarju 2023 že zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja tudi na tem odseku 3. razvojne osi. V izdelavi je zgolj dokumentacija za izvedbo del, ki pa jo lahko projektant zaključi po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Odkupljeni so vsi objekti, ki so predvideni za rušenje, medtem ko odkup preostalih zemljišč, ki jih moramo pridobiti do izdaje gradbenega dovoljenja, še teče. V sklopu projekta se izvajajo tudi predhodne arheološke raziskave.

Tudi na projektu cestne povezave med Malinami in MMP Metlika oz. priključkom Črnomelj jug, kjer je država prenesla investitorstvo z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) na družbo DARS sredi leta 2021, so takoj stekle potrebne aktivnosti. Študija etapnosti in faznosti izvedbe projekta za gradnjo odseka od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug je bila zaključena v juliju 2022. Rezultati študije predstavljajo izhodišča za pripravo projektne dokumentacije. Projektantski pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za pododsek B, od priključka Metlika sever do MMP Metlika in pododsek A, od priključka Maline do priključka Metlika sever sta bili sklenjeni v februarju 2023. Izdelava projektne dokumentacije na pododsekih A in B (Maline–MMP Metlika) je v teku. V teku so tudi javna naročila za izvedbo odkupov zemljišč potrebnih za gradnjo. Aktivnosti za projektiranje pododseka od razcepa Gradnik do priključka Črnomelj jug, v dolžini 20 km, se bodo pričele predvidoma v letu 2025.

O napredovanju projektov na južnem delu tretje razvojne osi so seznanjene občine, po katerih poteka trasa 3. razvojne osi in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine. Poleg tega so osnovne informacije o projektih 3. razvojnih osi dostopne na spletni strani DARS (https://www.dars.si/Infrastrukturni_projekti/Tretja_razvojna_os), zato predlagamo zainteresirani javnosti, da podatke o izvedbi projekta pridobi pri pristojnih inštitucijah ali nam pošlje vprašanje na naslov gp@dars.si.

Marjan Koler
Vodja službe
Služba za komuniciranje
DARS''

Komentarji (6)

14.5.2023OceniIvan Janez 
Kakšen prikaz nasprotnih dejstev pa je to? Tu nekaj zares hudo smrdi!
15.5.2023–3   (0)   (3)   OceniJožko 
... pridobljena so vsa mnenja PRISTOJNIH mnenjedajalcel. Na pravnomočnost gradbenega dovoljenja, vplivajo tožbe STRANSKIH udeležencev. Bistvo vsega spora gradnje pri Novem mestu pa je prestavitev priključka na avtocesto v bližini Lešnice, kar nihče od "pristojnih" in "stranskih" udeležencev, nikjer striktno ne navaja. Zanimivo.
15.5.2023 3   (4)   (1)   Ocenimiha 
Obvoznica ne more biti v Lešnici, ker ne bo imela nobene funkcije. Mogoče za folk iz Zagreba. Ravno tako ne bo imelo nobene funkcije tudi za lokalna vozila, ki bi se lahko prestavila na obvoznico. S cesto v Lešnici pa se to ne bi zgodilo...
15.5.2023–1   (3)   (4)   OceniJožko 
Kot je razvidno iz duhamornega "prepucavanja", ki ne vsebuje bista spora, bi bila funkcija priključka pri Lešnici ta, da se bo tranzit proti jugu s priključkom pri Lešnici z avtoceste, preusmeril na manj poseljeno področje in se ne odvijal dobesedno preko mesta. Da bo do tega tranzita prišlo in bi bil za bližnje prebivalce neznosen, je gotovo. Ta hitra cesta ni namenjena lokalnemu prometu ! Torej tranzit, ki se vali po Levičnikovi, Gotni vasi in naprej v sedaj še znosnem obsegu, bo prestavljen nekoliko vzhodneje, te ceste, na katerih se sedaj ta odvija pa razbremenjen za lokalni promet. Da se bodo predvsem vozniki špediterji po izvedbi hitre ceste za to smer odločali še v veliko večji meri, je razumljivo. Sedaj vse še kolikor toliko zavira hribovita in ovinkasta cesta prek Gorjancev in gneča na novomeškem področju, potem pa tega ne bo več. Torej proti jugu se bo valila kolona tovornjakov in drugih vozil zaradi čiste ekonomičnosti, "po bližnjici". Tega ni mogoče preprečiti. Kmalu bo ugotovljeno, da je cesta za tak promet posebno v poletnih mesecih, veliko premajhna-ni avtocesta, je pa v njeni vlogi. Bela Krajina pa bo, ko jo prepolovi ta hitra cesta, v vsakem primeru seveda izgubila podobo idilične pokrajine v nepredvidljivem obsegu.
15.5.2023 1   (3)   (2)   Ocenimiha 
Take ceste v bistvu ne potrebujemo, ki ne služi mestu. Poleg tega se bo vse tole preneslo na prebivalce Lešnice. Poleg tega bo treba narediti še nov AC priključek, kar tudi pomeni začasno zapiranje AC .... Še dodaten problem bo, ker bodo AC priključki preveč blizu in to ni dobro za sam promet na AC. To da obvoznica ne razbremenjuje lokalnega prometa pa seveda ni res, vsaj v normalnih mestih ne. Spet bomo potem tu unikum. Kar se mene tiče take obvoznice ki bo šla nekaj km stran od roba mesta res ne rabimo... Potem je bolje da se ta denar porabi za kako prometno investicijo kje drugje, morda na štajerskem ali primorskem.... ali se pa raje naredi prej tunel v BK. Kar se tiče pa idile bele krajine ali sploh rabijo cesto, naj se kdo kdaj zapelje dol in ko bo nabasal zaporedoma na dva ali več kamionov in bo pot do Metlike trajala več kot pol ure... bo drugače razmišljal o vsem tem. Po mojem imajo pa še posebej kamionarji radi to cesto.
15.5.2023 2   (2)   (0)   Ocenimiha 
Še dodatno, ta prestavitev trase tja proti Lešnici... in kam bi potem vodila cesta na drugi strani Krke? Direktno v vas Krka ali celo v tisti hrib za njim?

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava