Participativni proračun 2024: Začelo se je zbiranje pobud

10.5.2023 | 09:10

Sevnica (foto: Občina Sevnica; Jože Hvala)

Sevnica (foto: Občina Sevnica; Jože Hvala)

Sevnica - Letošnji razpis za zbiranje pobud za umestitev v participativni proračun Občine Sevnica za leto 2024 je odprt od 10. maja do 10. junija 2023.

Participativni proračun je, kot je znano, sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občanke in občani s podajo predlogov in nato glasovanjem za predlagane projekte.

Za sevniški participativni proračun 2024 je predvidena višja kvota, ki znaša 138 tisoč evrov, 18 tisoč več kot pretekla leta. Kvota je enakomerno razporejena na šest območij, za vsako pa je predviden enak obseg sredstev, 23 tisoč evrov. 

Vrednost posameznega predlaganega projekta mora biti najmanj 3.000 in največ 11.500 evrov.

Območja razporejanja sredstev participativnega proračuna ostajajo enaka, kot so bila do sedaj. Območje 1 obsega krajevne skupnosti Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec, Območje 2 je krajevna skupnost Sevnica, Območje 3 krajevna skupnost Boštanj, Območje 4 obsega krajevni skupnosti Krmelj in Šentjanž, Območje 5 krajevni skupnosti Tržišče in Primož, Območje 6 pa krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in Zabukovje.

Pobudo za umestitev v nabor projektov participativnega proračuna za leto 2024 je z današnjim dnem mogoče oddati na spletnem ali ročno izpolnjenem obrazcu. Oba sta do 10. junija dostopna na občinski spletni strani. Obrazci za ročno izpolnitev so na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Ročno izpolnjene obrazce lahko prijavitelji pošljejo po e-pošti ali po navadni pošti.

Pobudo (oz. pobude, ker jih lahko oddajo več) lahko podajo posamezniki ali skupine s prebivališčem v občini Sevnica, ki so dopolnili 15 let.

Prejete pobude bo preučila strokovna komisija, izbrane bodo umeščene na seznam za SMS glasovanje, ki bo potekalo v septembru. Izglasovane pobude oziroma projekti pa bodo umeščeni v kvoto participativnega proračuna za leto 2024.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava