posavje

Vodarina v Brežicah: Sprejeli poračun za lani, o letošnjih cenah niso odločali

28.3.2023 | 11:30 | M. L.

Direktorica Komunale jadranka Novoselc je poudarila, da je bil lani trg električne energije nepredvidljiv.

Direktorica Komunale jadranka Novoselc je poudarila, da je bil lani trg električne energije nepredvidljiv.

Mojca Florjanič je predstavila sprejemljiv kompromisni predlog o poračunu za vodooskrbo za leto 2022.

Mojca Florjanič je predstavila sprejemljiv kompromisni predlog o poračunu za vodooskrbo za leto 2022.

Igor Zorčič je menil, da je Komunala naredila premalo za to, da bi kupovala cenejšo elektriko. (Vse foto M. L.)

Igor Zorčič je menil, da je Komunala naredila premalo za to, da bi kupovala cenejšo elektriko. (Vse foto M. L.)

Brežice - Za poračun vodarine za lansko leto bodo gospodinjstva v brežiški občini ob svoji povprečni mesečni porabi vode približno deset kubikov plačala z aprilsko položnico dodatnih 10 evrov. Polna podražitev zaradi poračuna bi bila na položnici 35 evrov, ker pa jo bo občina subvencionirala v višini 0,19 evra za kubični meter, bo znašala, kot rečeno, 10 evrov. Poračun so omogočili s sklepom, da poračun za oskrbo z vodo znaša 0,27 evra za kubični meter.

Tak poračun je podprla tudi svetniška skupina Gibanje Svoboda. Ta je sicer sprva soglašala s poračunom v višini 0,24 evra za kubični meter vode. Kot je na seji pojasnila vodja svetniške skupine Mojca Florjanič, so se po dodatnih informacijah odločili podpreti sklep o zvišanju vodarine za leto 2022 v višini 0,27 evra za kubični meter, vendar s pogojem, da Komunala dobiček, ki bo nastal zaradi navedenega poračuna, uporabi za znižanje cene oskrbe s pitno vodo za leto 2023. Pogoj so v sklepu tudi zapisali.

S podražitvijo bo Komunala pokrila lansko izgubo, ki je po njenih obrazložitvah nastala zaradi dragih energentov. Predlog podražitev je sicer že razburjal svetnike na njihovi prvi marčevski seji.

»Bili so očitki, da smo električno energijo kupovali nespametno. Toda trg električne energije je bil nepredvidljiv,« je v svojem obširnem uvodnem poročilu povedala direktorica Komunale Jadranka Novoselc.

Mojca Florjanič je v zvezi s tem povedala, da so se za pokritje izgube iz preteklega leta, ki je nastala na račun dražjih energentov, v svetniški skupini Gibanje Svoboda odločili izključno zaradi tega, ker ne želijo ogroziti obstoja Komunale. Menijo namreč, da bi v nasprotnem primeru Komunala zaradi precejšnje zadolženosti lahko postala plačilno nezmožna. »Ogroženo bi bilo izvajanje javnih gospodarskih služb v občini, ogrožena pa bi bila tudi delovna mesta zaposlenih, ki po večini za poslovanje Komunale Brežice niso odgovorni,« je rekla Florjaničeva.

Lista Igorja Zorčiča in Sonce je glasovala proti poračunu. »Podražitev vode je neupravičena,« je rekel Igor Zorčič. Kot je dejal, v svetniški listi predlagajo, da si namesto iz podražitve Komunala denar zagotovi iz svojih notranjih rezerv. »Avgusta 2022 se je podražila voda. Takrat je bilo znano, kakšne so cene elektrike,« je rekel Zorčič. Vztraja pri trditvi, da bi Komunala lahko sklenila pogodbe za nakup elektrike po boljših pogojih, kot si jih je dejansko izposlovala pri dobaviteljih. »Ne strinjamo se z retoriko, da s svojim nasprotovanjem ogrožamo obstoj javnega podjetja,« je še dejal Zorčič.

O podražitvah komunalnih storitev za letošnje leto občinski svet ni glasoval. Župan je za sejo sicer predlagal tudi odločanje o tem, vendar je na predlog Gibanja Svoboda umaknil vse točke, ki so se nanašale na povišanja cen oskrbe z vodo, zbiranja in obdelave odpadkov, zbiranja biorazgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov za leto 2023. »Pri novih cenah, ki se bodo določale v naslednjih tednih, ne bomo pristali na poviševanje cen tam, kjer so bile te že v letu 2022 zvišane, kar pomeni, da bomo v velikem delu nasprotovali predlaganemu dvigu cen za leto 2023 v višini več kot skupno 800.000 evrov. O dvigu cen nameravamo odločati šele po sprejetju zaključnega računa Komunale za leto 2022,« je povedala Florjaničeva.

Kot rečeno, bo lanski poračun subvencionirala občina. »Prav je, da dobršen del stroškov, ki so nastali zaradi podražitve elektrike, prevzame v breme občinski proračun, ne pa da pade v breme občanov,« je dejal Andrej Vizjak (SDS).

Včerajšnja seja se je dotaknila tudi aktualne komunalne vojne v Brežicah. Andrej Vizjak je namreč pri točki dnevnega reda za svetniške pobude rekel, da naj občina pripravi poročilo o pravnih sporih med občino in podjetjem Kop ter navede njune medsebojne odprte pravne spore in vrednost teh sporov.

Aljoša Rovan (Levica) se je zavzel za prometno ureditev brežiškega mestnega predela Stara kolonija.

Mojco Florjanič je zanimalo, ali je znano, kako bo gradnja mostu na Krki na Borštu vplivala na plovbo po reki v tem času. Kot je rekla, organizatorji vodnih športov pričakujejo informacijo o tem. Igor Zorčič pa je pobudo namenil Komunali, in sicer, naj podjetje pripravi za občinski svet poročilo o plačah svojih vodilnih.

‹ nazaj

Galerija (8)

IMG_8401_000
IMG_8402_000
IMG_8409_000
IMG_8412_000
IMG_8413_000
IMG_8414_000
IMG_8416_000
IMG_8419_000

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava