dolenjska

Vodovod: Eden nov, drugi obnovljen

22.3.2023 | 19:30 | M. Ž.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Rumanja vas, Sela - V straški občini v kratkem dve naložbi na področju oskrbe s pitno vodo – Vsa območja goste poselitve že imajo javni vodovod

V občini Straža se bodo predvidoma v prihodnjih dveh mesecih lotili kar dveh vodovodov, in sicer gradnje novega v zahodnem delu Rumanje vasi proti Dolenjskim Toplicam in obnove že obstoječega na Selih. Predviden začetek del na Selih je 1. april, v Rumanji vasi pa mesec dni pozneje.

Kot je pojasnil Matjaž Petruna, ki na občinski upravi med drugim bedi tudi nad področjem komunale in prometne infrastrukture, bodo na Selih v dolžini 600 metrov vgradili cevi s povečanim premerom DN 80, hkrati pa prenovili del padavinske kanalizacije in obnovili cestišče čez vas. Sočasno bo Elektro Novo mesto zgradil tudi elektrovod. V Rumanji vasi pa gre za nov vodovod, premera DN 100, v dolžini 800 metrov, ki je potreben zaradi večjega števila novogradenj v zaselku na zahodu vasi. Nadomestil bo dozdajšnjega, ki je premajhne kapacitete, zgradili pa bodo še dva 140-metrska sekundarna voda. Na občini načrtujejo še obnovo vodovoda v samem centru Rumanje vasi, in sicer v sklopu rekonstrukcije občinske javne poti; projektno dokumentacijo že pripravljajo. Trenutno na Občini Straža še izbirajo izvajalca, tako da natančna vrednost obeh naložb še ni znana.

V straški občini imajo pitno vodo iz javnega omrežja vse aglomeracije oz. območja gostejše poselitve, tako da je vodovod priključenih okoli 3.800 prebivalcev. »Okoli 100 prebivalcev, ki prebivajo v zidnicah na območjih razpršene poselitve, to so Ljuben, Drganja sela in Straška gora, možnosti priključitve na javni vodovod nima, jim pa je omogočena dobava pitne vode s cisterno,« je še povedal Petruna.

Iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista. Jutri izide nova številka.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava