dolenjska

Aprila nov oddelek vrtca

22.3.2023 | 12:30 | M. K.

Modularna enota vrtca (Foto: Lapego)

Modularna enota vrtca (Foto: Lapego)

Aprila nov oddelek vrtca

Mirna - Mirnski občinski svetniki so se na včerajšnji seji med drugim seznanili z realizacijo proračuna v minulem letu in potrdili vzpostavitev novega, devetega oddelka vrtca Deteljica.

Vrtec Deteljica, kjer še do konca meseca poteka vpis v novo šolsko leto, deluje pod okriljem Osnovne šole Mirna. V osmih oddelkih je trenutno 148 predšolskih otrok, od prvega aprila pa se jim bo skladno s sklepom, ki ga je včeraj sprejel občinski svet, pridružil še en oddelek najmlajših. »Večina otrok, ki bo obiskovala ta oddelek, starostni pogoj za vstop v vrtec izpolni aprila oziroma maja. Z novim oddelkom bo poskrbljeno za predšolsko varstvo vseh otrok, katerih starši so izrazili interes za vpis in imajo stalno prebivališče v naši občini. Otroški živ žav bo tako napolnil modularno enoto vrtca, ki smo jo postavili lani,« pojasnjuje mag. Valerija Jarm, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti na Občinski upravi Občine Mirna.

Modularna enota vrtca, za katero je občina iz proračuna lani namenila nekaj več kot 201 tisočak, je bila sicer najvišja naložba minulega leta. Pomembne pa so bile, kot sporočajo z občine, tudi investicije na cestnem področju: za vzdrževanje 1,3 km lokalnih cest in javnih poti so porabili skoraj 146 tisoč evrov, dobrih 57 tisočakov pa za obvoznico mimo Mirne. Za prenovo kulturnega doma, s katero je bil zgrajen vetrolov, urejena avla in garderobe ter sanitarije, je bilo iz proračuna porabljenih 167 tisoč evrov. Realizacija proračuna je bila sicer lani 82,7-odstotna na prihodkovni (3,1 od načrtovanih 3,7 milijona evrov) in 83,9-odstotna na odhodkovni (3,14 od načrtovanih 3,74 milijona evrov) strani.

Včerajšnja seja (Foto: L. Uhan; Občina Mirna)

Včerajšnja seja (Foto: L. Uhan; Občina Mirna)

Aprila nov oddelek vrtca

Nekaj podražitev in kadrovskih zadev

Občinski svet se je seznanil še z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe čiščenja odpadnih voda, ki jo na Mirni izvaja podjetje GOP. Elaborat z upoštevanje poračuna zaradi prenizkih cen v letu 2021 za leto predvideva povišanje cene za čiščenje komunalne in padavinske vode – za 10 kubičnih metrov za 16,7 % na 9,789 evra (brez DDV) in za omrežnino za 53,1 % za vodomer DN 20 na 1,9527 evra mesečno (brez DDV).

Občinski svet je imel na dnevnem redu vrsto kadrovskih zadev - v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina je imenoval Andrejo Erazem, podal pa je tudi soglasja k redni delovni uspešnosti direktoricam Knjižnice Pavla Golie Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje in Zdravstvenega doma Trebnje ter ravnateljici Osnovne šole Mirna, imenoval je tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zvočni zapisi

Valerija Jarm

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava