posavje

Ustanovljen Nadzorni odbor Občine Brežice

4.2.2023 | 14:00 | M. K.

Člani NO (Foto: Občina Brežice)

Člani NO (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Na prvi izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja brez glasu proti sprejeli sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Brežice. Ta šteje pet članov, ki opravljajo svoje naloge nepoklicno. Člani Nadzornega odbora v mandatu 2022-2026 so Franja Žokalj, Janko Strašek, Mojca Lovše, Darja Jamnik in Željko Nikezić.

Včeraj je potekala konstitutivna seja oziroma 1. redna seja Nadzornega odbora, na kateri so člani izbrali predsednico in namestnika predsednice. Tako bo v novem mandatu nadzorni odbor vodila Franja Žokalj, kateri je bilo vodenje Nadzornega odbora zaupano že v mandatu 2014-2018 in 2019- 2022, njena namestnica bo Darja Jamnik.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in, kot ob tem spominjajo na brežiški občini, opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava