gospodarstvo

Zaenkrat brez novih lesnih centrov

2.2.2023 | 10:10 | STA; M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je konec leta 2021 objavljeni javni poziv za sodelovanje strateških partnerjev pri vzpostavitvi lesnih centrov nedavno zaključila brez izbire. V SiDG napovedujejo dopolnitev podlag za oblikovanje lesnih centrov in nadaljujejo aktivnosti za posodobitev lesnega centra Snežnik Kočevska Reka, ki je v lasti SiDG.

SiDG je v postopku iskanja strateških partnerjev pri vzpostavitvi lesnopredelovalnih centrov dva ponudnika pozval k oddaji zavezujoče ponudbe. Od teh je eden ni oddal.

"Po celostni preučitvi zavezujoče ponudbe drugega ponudnika smo ocenili, da je investicija, pri katerih bi SiDG s finančnim vložkom sodeloval kot soinvestitor in manjšinski lastnik, za družbo SiDG preveč tvegana. Zato smo razpis zaključili brez izbire ponudnika," so pojasnili pri SiDG.

Kot je znano, je šlo za ponudnika z območja Ormoža in Osankarice na Pohorju.

"Glede na neuspeh javnega poziva za vzpostavitev lesnih centrov, omejene količine lesa iz državnih gozdov in številna odprta vprašanja o ustreznosti tovrstnih rešitev v smislu spodbujanja gozdno-lesne verige, smo se odločili, da bomo še dopolnili podlage za oblikovanje lesnih centrov," so napovedali pri družbi, ki upravlja s petino slovenskih gozdov.

Med podlage za oblikovanje centrov sodijo pravne podlage, strateške usmeritve družbe SiDG, možnosti dobave lesa ter tudi študija, ki bi pokazala priložnosti. "Pregledali smo prvi del podlag, trenutno pa izvajamo aktivnosti za izvedbo študije," so pojasnili. S pomočjo študije, ki jo bo izvedla zunanja raziskovalna ustanova, bodo preverili tržne priložnosti na področju predelave in obdelave lesa.

Po navedbah SiDG največjo težavo pri oblikovanju centrov predstavljajo omejene možnosti poseka lesa iz državnih gozdov, saj že danes posekajo celoten razpoložljivi etat. Od posekanega lesa nato 85 odstotkov prodajo prek dolgoročnih pogodb domači lesni industriji.

"Glede na majhno število zainteresiranih ponudnikov na objavljeni javni poziv za vzpostavitev lesnih centrov je očitno, da tako, kot so bili lesni centri zastavljeni, zanje ni ustreznega interesa ali pa gre za investicije, ki predstavljajo preveliko tveganje za uspeh investicij in posledično tudi SiDG kot partnerja," so razložili pri SiDG.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Družba SiDG gospodari z 20 odstotki gozdov, po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2021, ki jih navajajo pri SiDG, pa je delež poseka iz državnih gozdov predstavljal 30 odstotkov celotnega poseka. Zato pri SiDG ocenjujejo, da je družba z vidika predelave lesa in razvoja lesnopredelovalnih industrij v Sloveniji kljub omejenim količinam lesa pomemben steber razvoja, in sicer zaradi stabilne dobave lesa.

"Zaradi stabilne, enakomerne in dolgoročne dobave lesa domači lesni industriji menimo, da je SiDG ključno vplival na dvig konkurenčnosti domače predelave lesa in razvoj gozdno-lesnih verig," so ocenili.

Medtem SiDG nadaljuje z aktivnostmi posodobitve in širitve lesnega centra Snežnik Kočevska Reka, ki je v njegovi 100-odstotni lasti. Prestrukturiranje podjetja Snežnik bo predvidoma zahtevalo več deset milijonov evrov vlaganj v posodobitev proizvodnje, a pred pripravo predloga dokončne rešitve bodo potrebne še dodatne analize. Hkrati Snežnik izvaja aktivnosti na investiciji v povezavi s predelavo listavcev.

Snežniku družba SiDG od leta 2018 po dolgoročni prodajni pogodbi zagotavlja celotne količine hlodovine, ki jo ta potrebuje za proizvodnjo. Družba Snežnik ima skupaj s hčerinskim invalidskim podjetjem Sinpo 157 zaposlenih.

Družba SiDG je s 1. januarjem letos dobila novo poslovodstvo, upravljanje družbe pa je prešlo na Slovenski državni holding. Glavni direktor SiDG je Marko Matjašič, član poslovodstva je Aleš Kadunc. Poslovodstvo je bilo imenovano za mandatno dobo petih let.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava