dolenjska

Novomeški vrtci dražji za 13,1 odstotka

27.1.2023 | 13:00 | I. Vidmar

Foto: I. V.

Foto: I. V.

Novo mesto - Na sinočnji že tretji seji novomeškega občinskega sveta v novem mandatu so svetniki potrdili predlagano 13,1- odstotno zvišanje cen vrtca. Z podražitev so se odločili zaradi zvišanja plač, višjih cen energentov, hrane in materiala. Nazadnje so v novomeški občini dvignili spomladi leta 2021, v ostalih mestnih občinah pa tokratni dvig cen vrtcev znaša med 15 in 20 odstotki.

S predlogom občinske uprave o 13,1-odstotnem zvišanju cen vrtcev pa se niso strinjali vsi svetniki. Nasprotovali so mu svetniki Solidarnosti, SD in Zveze za Dolenjsko, češ da so starši prav tako prizadeti z izjemnim dvigom življenjskih stroškov, njihov nasprotni predlog pa je bil zvišanje cen vrtcev za osem odstotkov in povišanje popusta za varstvo otrok v prvem starostnem obdobju z 10 na 15 odstotkov in v drugem starostnem obdobju z 8 na 12 odstotkov, vendar je bil po skoraj eni uri razprave njihov predlog zavrnjen in sprejet prvotni predlog občinske uprave.

Še kakšna podražitev

Poleg tega velja omeniti, da v tokratno podražitev niso bili vključeni nekatere zadnje odločitve vlade, predvsem v zvezi z dvigom plač nekaterih poklicnih skupin v javni upravi, tako da gre v prihodnjih mesecih pričakovati še kakšno odločanje o novi podražitvi cen vrtcev. Da je bila podražitev potrebna oziroma nujna, priča tudi dejstvo, da je občina morala pokriti izgube vrtcev zaradi enormnega zvišanja stroškov v oktobru, novembru in decembru v višini 230 tisoč evrov, za januar pa predvidevajo, da bo ta znesek znašal 70 tisoč evrov.

O velodromu

Precej razprave je bilo tudi med obravnavo dodatne točke dnevnega reda o porušitvi strehe Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi, ki so jo na dnevni red uvrstili na predlog opozicije s svetnikom Urošem Lubejem na čelu, ki je predlagal, naj občinski svet ustanovi strokovno skupino, ki bi raziskala vzroke za nesrečo in spremljala reševanje posledic, ter naj pristojni o primeru tudi sproti obveščajo občinski svet. Čeprav je sprva oba predloga opozicije podprl tudi župan, pa se je med razpravo izkazalo, da bi bila ustanovitev take komisije odveč, saj se z vzroki za nesrečo in odpravo posledic že ukvarjajo tako zavarovalnice kot tudi drugi pristojni organi, ki to delajo po svoji uradni dolžnosti, tako da ta predlog svet ni sprejel, sprejet pa je bil predlog o poročanju občinskemu svetu o vsem v zvezi s primerom "balon".

Komunala z novimi dejavnostmi

Občinski svet je tokrat znova posegel v Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, ki bo po novem registrirano za nekatere nove dejavnosti, med drugim za trgovanje z električno energijo, ravnanje z nevarnimi odpadki in gradnjo objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije, kar je med drugim potrebno, saj se predvideva gradnja in vzdrževanje sončnih elektrarn na območju novomeške občine, posledično pa bo podjetje viške proizvedene električne energije prodajalo ostalim odjemalcem na območju občine.

Pridružitev k Skupnosti občin Slovenije

Poleg tega so svetniki med drugim izglasovali sklep o pridružitvi novomeške občine k Skupnosti občin Slovenije, ki je najstarejše združenje občin v Sloveniji. Članstvo bo občini omogočilo soodločanje o političnih vprašanjih na ravni lokalne samouprave in nekaterih dodatnih storitvah. Novomeška občina je že do sedaj aktivno sodelovala v dejavnosti Skupnosti občin Slovenije, je pa ob tem tudi članica Združenja mestnih občin Slovenije. Članarina Skupnosti občin Slovenije znaša 7.500, približno toliko pa bo novomeška občina prihranila že pri nižjih kotizacijah za izobraževanja, ki jih organizira skupnost in ki so se jih že do sedaj udeleževali uslužbenci novomeške občine.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava