Lopate in motorke v roke, pa mirne živce za volanom

23.1.2023 | 18:40

Tako nam je mineval dan ... (Foto: FB PKD)

Tako nam je mineval dan ... (Foto: FB PKD)

Lopate in motorke v roke, pa mirne živce za volanom
Lopate in motorke v roke, pa mirne živce za volanom

Ves dan poročamo o sneženju, prometnih zastojih in ostalih posledicah obilne pošiljke izpod neba. Dežurne službe imajo dela čez glavo, regijski center za obveščanje pa tudi. Kronološki pregled do 18. ure izgleda takole:

Občina Črnomelj

Ob 7.10 je na cesti Vinica—Žuniči pred naseljem Zilje, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet. Delavci cestnega podjetja iz Črnomlja so ga razžagali in odstranili.

Ob 7.41 je na cesti Svibnik-Stražnji Vrh, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili delavci cestnega podjetja iz Črnomlja

Ob 9.52 je na cesti Podzemelj—Adlešiči pri naselju Fučkovci, občina Črnomelj,  podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili delavci cestnega podjetja iz Črnomlja.

Ob 12.02 je bila cesta na relaciji Tribuče—Bedenj, občina Črnomelj, zaprta zaradi podrtega drevesa. Delavci cestnega podjetja iz Črnomlja so drevo razžagali in odstranili.

Ob 12.36 je na cesti Žuniči—Preloka, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet. Delavci cestnega podjetja iz Črnomlja so drevo razžagali in odstranili.

Občina Metlika

Ob 8.12 je na cesti Metlika—Podzemelj pri naselju Grm, občina Metlika,  podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili delavci cestnega podjetja iz Črnomlja.

Občina Dolenjske Toplice

Ob 8.40 je na cesti Soteska-Loška vas, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 14.34 je bila cesta na relaciji Črmošnjice-Stare Žage, občina Dolenjske Toplice, zaprta zaradi podrtega drevesa. Delavci cestnega podjetja iz Dvora so drevo razžagali in odstranili.

Občina Novo mesto

Ob 8.43 je v ulici Gotna vas v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Delavci cestnega podjetja Novo mesto so ga razžagali in odstranili.

Ob 9.14 je bila cesta od Rateža proti Gumberku, občina Novo mesto, zaprta zaradi podrtih dreves. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so podrta drevesa razžagali in odstranili.

Ob 9.14 je na cesti Velike Brusnice-Gabrje, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 10.21 je na Olimpijskem vadbenem centru Češča vas na Zaloški cesti v Novem mestu visok sneg ogrožal sttreho. Gasilci GRC Novo mesto so pričeli z odstranjevanjem snega z robov, nato so črpali vodo iz sredine šotora, vendar se je kljub temu porušil. Ob 17.06 so gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Kamence, Ždinja vas, Prečna in Otočec začeli z odstranjevanjem snega iz objekta.

Ob 12.07 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 12.36 je na Šegovi ulici v Novem mestu sneg ogrožal balon športne dvorane. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili da se je balon pogreznil do tal, zato so svetovali lastniku, da se sneg stali in nato prečrpa nabrano vodo.

Ob 13.09 je na cesti Gumberk—Ratež, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so podrto drevo razžagali in odstranili.

Ob 13.33 so na Topliški cesti v Novem mestu veje drevesa pod težo snega ogrožale električne žice. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so veje odžagali.

Ob 14.28 se je na cesti Novo mesto-Stranska, občina Novo mesto, podrlo drevo. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 16.02 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Občina Straža 

Ob 6.57 je pri naselju Potok, občina Straža, kombinirano vozilo obstalo v snegu ob cesti. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo izvlekli nazaj na cestišče.

Ob 12.02 je v Ulici talcev v Straži podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili delavci cestnega podjetja iz Dvora.

Ob 12.30 so pri naselju Hruševec, občina Straža, gasilci PGD Dolenja Straža pomagali vozniku kombiniranega vozila, kateri je obtičal v snegu.

Občina Škocjan

Ob 7.13 je bilo na cesti Klenovik-Zbure v Malih Poljanah, občina Škocjan, podrtih več dreves. Gasilci PGD Zagrad so drevesa razžagali in odstranili.

Ob 10.20 je bila cesta od Vinjega Vrha proti Tomažji vasi, občina Škocjan, zaradi podrtega drevesa zaprta cesta. Gasilci PGD Tomažja vas so podrto drevo razžagali in odstranili.

Ob 11.48 je bila cesta v naselju Klenovik, občina Škocjan, zaprta zaradi podrtega drevja. Gasilci PGD Zagrad so drevesa razžagali in odstranili.

Občina Šentjernej

Ob 10.06 je na cesti Novo mesto—Šentjernej pri naselju Dolenje Mokro Polje, občina Šentjernej, podrto drevo zaprlo promet. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Občina Žužemberk 

Ob 16.02 je na cesti Dvor—Soteska pri naselju Dolnji Kot, občina Žužemberk, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja Dvor so drevo razžagali in odstranili.

Poplave 

Ob 10.33 je v naselju Radoviči, občina Metlika, meteorna voda ogrožala kmetijski objekt. Gasilci PGD Rosalnice so prečrpali okoli sedem kubičnih metrov vode.

Nesreče z nevarnimi snovmi

Ob 11.20 je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu v nakupovalnem centru iz cevi hladilnega sistema puščal plin. Gasilci GRC Novo mesto so izklopili hladilni agregat, zaprli plin in preprečili uhajanje ter prezračili prostore.

POSAVJE

Občina Brežice

Ob današnjem sneženu je na lokalne ceste v naseljih Sela pri Dobovi in Gazicah, občina Brežice, padlo več dreves. Delavci Komunalnega podjetja Brežice so drevesa, ki so ovirala promet, odstranili s cestišča.

Občina Krško

Na regionalno in lokalne ceste v naseljih Malo Mraševo, Veliko Mraševo, Šutna, Brezovica, Planina, Kalce in Lepa vas je padlo več dreves. Odstranili so jih delavci cestnega podjetja in Kostaka Krško.

Poplave, meteorne vode

Občina Brežice

V občini Brežice so gasilci PGD Brežice okolica, Brežice mesto, PGD Veliki Obrež, PGD Sela, PGD Bukošek in PGD Gabrje prečrpavali vodo iz kletnih prostorov objektov v naseljih Dobova, Črnc, Cundrovec in Gabrje.

Občina Krško

V občini Krško so gasilci PGE Krško in PGD Senovo v naselju Brestanica in Dovško, občina Krško, prečrpali vodo iz kletnih prostorov objekta in opravili izkop jaška za preprečitev nadaljnjega vdora meteornih voda.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava