posavje

Občinski svet v Sevnici ustanovljen

8.12.2022 | 09:40 | M. K.

Novi sevniški občinski svet (Fotografije: P. Perc)

Novi sevniški občinski svet (Fotografije: P. Perc)

Novi/stari župan Srečko Ocvirk

Novi/stari župan Srečko Ocvirk

Predsedujoči prve seje Božidar Groboljšek

Predsedujoči prve seje Božidar Groboljšek

Novi državni in občinski svetnik Gregor Korene

Novi državni in občinski svetnik Gregor Korene

Mojca Kuzmički

Mojca Kuzmički

Sevnica - V Kulturni dvorani Sevnica je včeraj potekala prva redna, ustanovna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. 

Župan Srečko Ocvirk je uvodoma nagovoril novo sestavo občinskega sveta še kot župan preteklega mandata in sejo v vodenje predal najstarejšemu izmed svetnikov, Božidarju Groboljšku.

Članica občinske volilne komisije Mojca Kuzmički je predstavila poročilo o izidu volitev za župana, člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. Sledilo je imenovanje začasne mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, v katero so bili soglasno imenovani Rado Kostrevc, Brigita Karlovšek in Vincenc Knez. Začasna mandatna komisija je pregledala poročilo Občinske volilne komisije o volitvah ter potrdila o izvolitvi svetnikov. Občinski svet je na predlog mandatne komisije z glasovanjem soglasno potrdil vse mandate.

Sledilo je imenovanje članov občinskega sveta v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. To so postali: Božidar Groboljšek kot predsednik komisije, Janez KukecTomaž Lisec, Tanja Novšak, Rok Petančič, Gorazd Zupanc in Stanislava Žičkar. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora do naslednje seje, ki bo predvidoma januarja naslednje leto, na podlagi prejetih predlogov v imenovanje predlagati člane posameznih delovnih teles občinskega sveta. V naslednjih dneh bo na občinski spletni strani objavljen poziv za zbiranje predlogov za kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta, Nadzornega odbora Občine Sevnica, Nadzornega sveta Komunale d. o. o. Sevnica ter občinske volilne komisije.

Seja se je nadaljevala s potrditvijo ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti z župansko funkcijo. Srečko Ocvirk je v svojem prvem nagovoru v vlogi novega župana Občine Sevnica v mandatu 2022–2026 čestital članicam in članom sveta ob izvolitvi. Izrazil je prepričanje v dobro delo in sodelovanje pri uresničevanju skupnih razvojnih ciljev.

Ustanavljanje svetov vseh 11. krajevnih skupnosti bo potekalo v naslednjih dneh.

‹ nazaj

Galerija (5)

_OS Sevnica (1)
_OS Sevnica (2)
_OS Sevnica (3)
_OS Sevnica (4)
_OS Sevnica (5)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava