dolenjska

Pred drugim krogom - Poraz Mateje Povhe bi bil veliko presenečenje

1.12.2022 | 13:30 | Rok Nose

Pred drugim krogom - Poraz Mateje Povhe bi bil veliko presenečenje

Trebnje - Pred drugim krogom volitev za župana Občine Trebnje smo na Dolenjskem listu soočili občinsko svetnico in predsednico stranke DROT – za razvoj Matejo Povhe ter zdajšnjega župana Alojzija Kastelica. Kandidatki je za zmago v prvem krogu zmanjkalo le 50 glasov, in če v nedeljo ne bo izvoljena za županjo, bo to veliko presenečenje, saj se zdi, da se je Kastelic zaradi velike razlike v številu glasov že sprijaznil s porazom.

Gospod Kastelic, večkrat ste poudarili, da je občina Trebnje v zadnjih letih doživela velik razcvet in je med najrazvitejšimi slovenskimi občinami. Vseeno je na nekaterih področjih precej podhranjena. Dotaknimo se prostorske stiske na Osnovni šoli Trebnje, deležni ste bili očitkov, da ste zamudili z reševanjem te problematike.

Kastelic: Pred 16 leti, ko sem prevzel vodenje občine, je bil ta prostor drugačen. Zaradi nizke vključenosti otrok v vrtec smo pri družbenih dejavnostih veliko vlagali v ureditev novih vrtčevskih prostorov. Naslednja stopnja je bila gradnja telovadnic v Dolenji Nemški vasi in Dobrniču. V zadnjih letih se je zelo povečalo priseljevanje, s prvim septembrom 2023 bomo z odprtjem novih prostorov na podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi vsaj začasno rešili prostorsko stisko na matični šoli v Trebnjem. Dolgoročna rešitev pa je gradnja nove devetletke na Rožnem Vrhu, med Štefanom in Trebnjim.

Gospa Povhe, kaj vi mislite o tem?

Povhe: Pred tremi leti je analiza šolskega prostora, ki je vključevala demografska gibanja, pokazala, da bo v prihodnjih desetih letih na vseh šolah v občini zmanjkalo prostora za 20 oddelkov otrok. V najboljšem primeru za 16. Treba se je zavedati, da so naložbe v šolstvo zelo obsežne, zato jih je treba načrtovati pravi čas. Ukrepati je treba, preden pridemo do kritične točke. Z dodatnimi prostori v Dolenji Nemški vasi bomo začasno rešili stisko, a treba je pospešiti dejavnosti, da čim prej pridemo do nove osnovne šole na Rožnem Vrhu.

Rokometni klub Trimo Trebnje je v zadnjih dveh sezonah nanizal izjemne uspehe in tudi letos jim gre zelo dobro. Kažejo se potrebe po novi športni dvorani. Ideja je, da se zdaj vsaj razširi telovadnica pri osnovni šoli. Gospod Kastelic, dejali ste, da podpirate ta projekt, a potem ga niste uvrstili v predlog proračuna. Ga podpirate ali ne?

Kastelic: Glede na izkušnje z naložbami se bojim, da razširitev telovadnice ne bo stala samo 1,8 milijona evrov, kot je predvideno, temveč bo na koncu stala vsaj 3 ali 4 milijone, kar bi lahko porušilo občinski proračun. Vsak, ki izvršuje proračun, se mora vprašati, ali je sprejemljivo, da gre občina v takšno naložbo. Seveda potrebujemo večjo športno dvorano, ampak na to je treba gledati stvarno in se pametno odločiti.

Kaj pa vi, gospa Povhe, če boste izvoljeni za županjo, boste podprli to naložbo?

Povhe: Občinski svet je idejno zasnovo že potrdil in mislim, da moramo to peljati naprej. Verjamem, da bomo telovadnico razširili v predvidenih finančnih mejah, obeta se tudi možnost sofinanciranja države. To je treba izkoristiti in naložbo dokončati v terminskem planu, ki je bil okvirno sprejet.

Na sejah občinskega sveta ste bili kritični, da je občina v zadnjih letih nakupila veliko zemljišč in nepremičnin za zalogo, vendar brez jasnih ciljev, kaj bi z njimi počela. Vzdrževanje objektov po vaših besedah tudi nekaj stane. Kako vi gledate na razpolaganje s tako imenovano občinsko srebrnino?

Povhe: Po zakonu je prepovedano, da občina kupuje zemljišča ali nepremičnine za zalogo. Kupuje jih lahko za izpolnjevanje svojih osnovnih nalog. Pri nekaterih tovrstnih nakupih sem pogrešala načrt oz. vizijo, za kaj bo občina uporabila posamezno nepremičnino.

Gospod Kastelic, je občina res kupovala zemljišča in nepremičnine za zalogo?

Kastelic: Leta 2006 smo imeli v lasti malo zemljišč. Potrebujemo zemljo za naložbe v Trebnjem, Velikem Gabru in Dobrniču, kjer je predviden velik razvoj. Nepremičnine smo kupovali po izjemno nizki ceni, ker so bile takšne razmere na trgu. Na to moramo gledati kot na priložnost za nadaljnji razvoj, ne pa kot coklo razvoja občine. Da bi kupovali kar brez vizije, pa sem tudi sam proti.

Prebivalce krajevne skupnosti Račje selo skrbi, kaj se v zadnjih letih dogaja v romskem naselju Vejar, v katerem živi približno 350 Romov. Bojijo se, da so zadeve tam ušle izpod nadzora. Kakšni so vaši pogledi na reševanje romske problematike, da se razmere ne bi še poslabšale?

Povhe: Nekontrolirano širjenje naselja je treba nekako zaustaviti. Treba se bo še bolj posvetiti vzgoji in izobraževanju Romov in jih spodbuditi, da dokončajo vsaj osnovno šolo. Treba jih je tudi spodbuditi, da ne bodo živeli samo od socialnih transferjev in da si poiščejo delo. Poznajo samo pravice, dolžnosti pa ne.

Kastelic: Doslej smo naredili kar nekaj premikov na tem področju. V prihodnje bo treba zelo strogo nastopiti proti črnograditeljem, druge pa navaditi, da za najeto zemljo plačujejo najemnino. Še naprej si moramo prizadevati za vključenost Romov v vzgojno-izobraževalne ustanove. Župani dolenjske regije smo predlagali zakonske spremembe, da lahko posameznik opravlja vozniški izpit le, če ima dokončano osnovno šolo. Z Romi je treba tudi učinkovito komunicirati.

Urejena cestna in komunalna infrastruktura je zelo pomembna za življenje v občini, a kakovost bivanja v kraju je odvisna tudi od družabnega življenja. Občani so denimo poleti pogrešali še več množičnih dogodkov. Kako se boste, če boste izvoljeni za župana oz. županjo, zavzeli, da oživite družabni utrip?

Kastelic: Vsa ta leta sem razmišljal o nekem poletnem festivalu, tukaj sem malo računal na Glasbeno šolo Trebnje, a poleti gredo oni na počitnice. Strinjam se, da je treba popestriti družabno dogajanje in dati priložnost za predstavitev domačim društvom in skupinam.

Povhe: Park likovnih samorastnikov Trebnje je lep zunanji prireditveni prostor, ki ga je treba zapolniti z vsebinami. Imamo veliko društev, ki jih je treba še bolj spodbuditi, da soustvarjajo program in prispevajo k oživitvi družabnega življenja v občini. Drugo, kar pogrešajo predvsem mlade družine, pa je, da bi bilo več igrišč za otroke. Primanjkuje tudi rekreativnih poti, veseli me, da se zdaj dela povezava z mirnsko trimstezo.

Gospod Kastelic, razlika med vami in protikandidatko Povhe je kar velika. V izjavi za novomeško lokalno televizijo ste dejali, da si glede na sestavo v novem občinskem svetu niti ne želite postati župan, saj bi bilo to po vaših besedah mučenje na sejah občinskega sveta. Lahko pojasnite to izjavo?

Kastelic: Volivci so se odločili, kakor so se, in njihovo voljo je treba spoštovati. Ne želim nagajati, želim, da gre Trebnje naprej. Ne želim prilivati olja na ogenj. Upam, da bo gospa Povhe to funkcijo opravljala poklicno in da se bo zavzemala za celosten razvoj občine. Zelo pomembno je, da občina še naprej veliko pozornost posveča razvoju in podpori gospodarstva. Vesel bom, če bo gospa Povhe Trebnje pripeljala med prvo deseterico najrazvitejših občin in da me bo nasledila še uspešnejša županja. Polagam ji na srce, da naj ne zanemari glasov, ki opozarjajo in ki znajo tudi kritično pogledati na zadevo.

Gospa Povhe, kako boste poskrbeli za celovit razvoj občine? V preteklosti so na DROT leteli očitki, da se pretežno zavzema le za razvoj mesta Trebnje.

Povhe: Naj na tem mestu poudarim, da bom, če bom izvoljena za županjo, to funkcijo opravljala poklicno. Ne vem, ali je očitek, da smo si v DROT-u prizadevali predvsem za razvoj Trebnjega, povsem upravičen. Vedno smo se zavzemali za enakomeren razvoj občine. Naložbe, ki so pred nami, bodo obremenile občinski proračun. Zagotavljam, da kot županja ne bom zanemarjala naložb v cestno in komunalno infrastrukturo. Vsa področja so enako pomembna. Vsega ne bo mogoče narediti, veliko pa.

Iz današnje nove, tiskane številke Dolenjskega lista.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava