V 18 občinah izvolili tudi romske svetnike

22.11.2022 | 09:50

Dušan Smajek se je kot romski svetnik kolegom na novomeškem rotovžu prvič pridružil že leta 2016 - takole ga je takrat pozdravil župan Gregor Macedoni. (Foto: arhiv DL; M. M.)

Dušan Smajek se je kot romski svetnik kolegom na novomeškem rotovžu prvič pridružil že leta 2016 - takole ga je takrat pozdravil župan Gregor Macedoni. (Foto: arhiv DL; M. M.)

V občinah, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, so na nedeljskih lokalnih volitvah volili tudi romske svetnike. Izvolili so jih v 18 občinah, medtem ko bodo v Semiču in Lendavi volitve romskih svetnikov 15. januarja.

Romi so svoje svetnike v nedeljo volili v občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče.

V Beltincih je bil izvoljen Dušan Horvat, v Cankovi Danijel Baranja, v Črenšovcih Ludvik Horvat, v Črnomlju Božo Rozman, v Dobrovniku Blanka Horvat, v Grosupljem Bojana Hudorović, v Kočevju Marjan Hudorovič, v Krškem Dejan Brajdič, v Kuzmi Darjan Cener, v Metliki Marjan Tudija, v Murski Soboti Darko Rudaš, v Novem mestu Duško Smajek, v Puconcih Dario Baranja, v Rogaševcih Alen Schwarz, v Šentjerneju Valentin Brajdič, v Tišini Danijel Kovač, v Trebnjem Matej Breznik in v Turnišču Mirko Šarkezi.

V Semiču in Lendavi volitev romskih svetnikov v nedeljo niso izpeljali, saj v za to določenem roku volilni komisiji v teh občinah nista prejeli nobene kandidature. Za 15. januar so zato razpisali nadomestne volitve.

Zakon o lokalni samoupravi določa 20 občin, v katerih imajo Romi svojega predstavnika v občinskem svetu. Volitve predstavnikov romske skupnosti so v Sloveniji prvič potekale leta 2002, potem ko je zakon o lokalnih samoupravi določil, da imajo Romi na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika,

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava