Županske volitve: V Krškem v ospredju izzivi drugega bloka NEK

11.11.2022 | 09:30

Vizualizacija projekta JEK2 - zahodna lokacija (Foto: GEN)

Vizualizacija projekta JEK2 - zahodna lokacija (Foto: GEN)

Krško - V Mestni občini Krško se po napovedi odhoda župana Mirana Stanka za položaj poteguje šest kandidatov. Vsi pogojno podpirajo morebitno gradnjo drugega jedrskega bloka v Krškem in od tega pričakujejo razvojne učinke. Za STA so navedli še prve tri naloge v primeru izvolitve in kako bi se lotili urejanja številnih področij romske problematike.

Janez Kerin, 54 let, višji kriminalistični inšpektor - preiskovalec (skupina volivcev)

Kandidat iz Leskovca pri Krškem, zaposlen na Nacionalnem preiskovalnem uradu, v zadnjem mandatu tudi predsednik občinskega nadzornega odbora, napoveduje, da bi se najprej lotil pregleda stanja, šele nato bi določil prednostne naloge. Pospešil bi že potrjene, a neuresničene občinske projekte. Pri gradnji drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek) bi preučil možnost izgradnje daljinskega ogrevalnega toplovodnega omrežja v Krškem, od projekta Neka 2 pričakuje tudi druge razvojne učinke v dobrobit občanov. Glede romske problematike meni, da občina ne more samostojno reševati tovrstne problematike. Lahko pa s posameznimi ukrepi pospeši pot reševanja.

Jože Olovec, 65 let, inženir strojništva (SDS)

Upokojeni podjetnik in občinski svetnik iz Leskovca pri Krškem bi najprej pregledal občinska javna naročila, preučil bi izplačila socialnih transferjev, v povezavi z reševanjem romske problematike bi skušal okrepiti varnost v krških trgovskih središčih in na Krškem polju. Pri gradnji Neka 2 bi skušal zagotoviti, da bi del denarnega nadomestila za omejeno rabo prostora pristal tudi neposredno pri občanih. Glede romske problematiki ocenjuje, da občinske strategije pri vprašanjih izobraževanja, zaposlenosti, kriminala in urejanja bivalnih razmer brez sodelovanja države ne zadoščajo. Predlaga, da bi Romom socialno pomoč izplačevali v bonih, na terenu pričakuje več policije.

Iztok Starc, 49 let, diplomirani pravnik in odvetnik (SLS/NSi)

Kandidat iz Krškega, v preteklosti en mandat član občinskega nadzornega odbora, ni član nobene politične stranke. Med svojim prvimi nalogami je navedel pospešeno stanovanjsko gradnjo, imenovanje strokovno-strateške skupine za pripravo izhodišč za pogajanje glede umeščanja in gradnje Neka 2 ter končanje že zastavljenih občinskih projektov. Glede Neka 2 napoveduje, da bi občino pripravil na infrastrukturne in druge izzive, ki bi nastali ob gradnji drugega jedrskega bloka in kasneje. O romski problematiki sodi, da gre za širši sistemski problem, pri katerem so potrebne zakonodajne rešitve v smeri zaostritve kaznovalne politike in spremembe politike socialnih prejemkov.

Janja Starc, 47 let, diplomirana upravna organizatorka (skupina volivcev)

Direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško in Krčanka bi najprej pripravila ukrepe za vzpostavitev podjetno naravnanega poslovnega okolja s pripravo strategije razvoja. Pripravila bi načrt za pridobivanje evropske denarne podpore in okrepila participacijo občanov. Sodelovala bi pri umeščanju Neka 2. Meni, da bi ta projekt prinesel najvišji razvojni potencial za gospodarstvo, prebivalstvo, regijo in občino. Prepričana je, da je romsko problematiko treba reševati skupaj z državo, in sicer z izdelavo strategije reševanja in pripravo ustrezne pravne ureditve. Morda je rešitev v tem, da so do denarne pomoči upravičeni le občani, ki upoštevajo dogovorjena pravila, meni.

Dušan Šiško, 53 let, diplomirani inženir logistike (skupina volivcev)

Nekdanji poslanec SNS in krški občinski svetnik, doma iz Krškega, bi med prvimi ukrepi organiziral občinsko skupino za spremljanje priprav na gradnjo Neka 2, da bi lažje rešili nekatere odprte občinske probleme, pa bi se v kratkem dobil z vsaj tremi vladnimi ministri, s katerimi ima dobre stike še iz obdobja svojega poslanskega mandata. Pri umeščanju Neka 2 bi od države zahteval pojasnila, zakaj po 40 letih delovanja Neka ni zgradila odlagališča za nizke- in srednjeradioaktivne odpadke in uresničila obljub, ki jih je Krškemu dala v protokolih ob soglasju za umestitev odlagališča. Glede romske problematike je prepričan, da je ta rešljiva le ob sodelovanju večine slovenske politike.

Aleš Zorko, 49-letni ekonomist (Gibanje Svoboda/SD)

Vodja bančne enote in Krčan brez političnih izkušenj bi se najprej odkrito pogovoril s sodelavci, pregledal bi odprte in tekoče občinske projekte. Lotil bi se dejanske uresničitve projekta mestnega bazena. Pri umeščanju Neka 2 je po njegovem mnenju pomembno, da je občina nanj pripravljena z občinskimi prostorskimi akti, ki bi omogočali nadaljnji razvoj gradnje stanovanj, cestne in komunalne infrastrukture, vrtcev, šol ter izboljšanje in okrepitev zdravstvenih storitev. V reševanje romske problematike bi vključil vse deležnike od pristojnih ministrstev do občine in policije. Zavzel bi se za socializacijo in za izenačitev pravic in obveznosti med vsemi občani, za javna dela in izobraževanje Romov.

*kandidati so navedeni po abecednem redu

STA

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava