Menda največji proračun v zgodovini Šentjerneja

29.9.2022 | 08:00

Šentjernejski svetniki so sinoči potrdili predlog proračuna za 2023 v prvem branju.

Šentjernejski svetniki so sinoči potrdili predlog proračuna za 2023 v prvem branju.

Župan Jože Simončič

Župan Jože Simončič

Trenutno potekajo dela prenove celotne infrastrukture v vasi Maharovec.

Trenutno potekajo dela prenove celotne infrastrukture v vasi Maharovec.

Mag. Tatjana Vene, predsednica NO Občine Šentjernej, je svetnikom predstavila poročila o opravljenem nadzoru v letošnjem letu. Nepravilnosti ni bilo.

Mag. Tatjana Vene, predsednica NO Občine Šentjernej, je svetnikom predstavila poročila o opravljenem nadzoru v letošnjem letu. Nepravilnosti ni bilo.

Šentjernej - Šentjernejski svetniki so na sinočnji prvi občinski seji po poletnih počitnicah sprejeli predlog proračuna za leto 2023 v prvem branju, ki predvideva 11,7 milijona evrov prihodkov in 13,6 milijona evrov odhodkov.

»To je, mislim da, največji proračun v zgodovini Šentjerneja. Je zelo ambiciozen, predvideni projekti pa so nujni,« pove župan Jože Simončič.

V prihodnjem letu je predvidenih veliko investicij, dve pa sta največji: gradnja mostu čez reko Krko v Mršeči vasi ter izgradnja nove športne dvorane pri OŠ Šentjernej.

»Pri teh dveh naložbah se je morda v zadnjih desetih letih malo preveč »mečkalo«, nujno pa ju je izvajati sočasno, torej v prihodnjem letu, saj so take tudi naše zaveze do pridobljenih evropskih sredstev. Zato bomo verjetno morali vzeti dva milijona dolgoročnega kredita, kar za občino v tem trenutku ne pomeni posebne obremenitve. V tem času smo namreč toliko znižali zadolženost, da z morebitnim novim zadolževanjem ne bo tako velika oz. bo še manjša kot leta 2018,« pojasni prvi mož šentjernejske občine.

Še mnogo manjših naložb

Obe naložbi bosta potekali torej v letu 2023, je pa še veliko vprašanje, kaj bo z gibanjem cen na trgu. »Če bodo previsoke, bomo obe investiciji morali za kak mesec tudi zadržati, bomo videli,« pravi župan.

Veliko naložb v letu 2023 je še na športnem področju – prenova nogometnega igrišča in atletske steze pri osnovni šoli, tu so gradnje in obnove cest, pa naložbe na področju infrastrukture, zlasti pri gradnji fekalne kanalizacije, torej v Maharovcu in Dolenji Stari vasi, postavitev betonske ograje pri zbirno reciklažnem centru v Šmalčji vasi, sfinanciranje gasilskih investicij, OPN, nakup zemljišč po zaključku investicij, itd.

»Gre tudi za večje projekte na področju protipoplavne zaščite – pri potoku Kobila imamo sklenjeno sporazum z Direkcijo RS za ceste in hitimo s pripravo projektne dokumentacije. Gre za 100-odstotno refundacijo, ki jo bo občina dobila povrnjeno. Dosti denarja se namenja tudi za postavitev sončnih elektrarn na javne objekte: vrtec, šola in čistilna naprava so veliki porabniki elektrike, in škoda je, da na teh praznih strehah ni panelov. To načrtujemo in če bomo pripravili vso dokumentacijo, želimo v naslednjem letu to izvesti, kar bo pomenilo velik prihranek pri stroških električne energije,« pravi Simončič.

Podrobneje je predlog proračuna, ki gre danes v 15-dnevno javno razpravo, predstavila finančnica na občini mag. Andreja Topolovšek iz občinske uprave.

Svetniki so proračun v prvem branju podprli, večina je menila, da je izredno razvojno naravnan in ambiciozen, a uresničljiv.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava