Gorenje in Dolenje Ponikve: Dobili bodo kanalizacijo in pločnik

17.8.2022 | 18:30

V sklopu projekta bodo zgradili kanalizacijo in pločnik med naseljema  Dolenje in Gorenje Ponikve, na nekaterih odsekih pa bodo tudi zamenjali  dotrajane vodovodne cevi. (Foto: Občina Trebnje)

V sklopu projekta bodo zgradili kanalizacijo in pločnik med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve, na nekaterih odsekih pa bodo tudi zamenjali dotrajane vodovodne cevi. (Foto: Občina Trebnje)

Gorenje Ponikve - V naseljih Gorenje in Dolenje Ponikve bodo izboljšali komunalno opremljenost – Ponekod bodo zamenjali tudi dotrajane vodovodne cevi – Z gradnjo pločnika do večje varnosti pešcev – Na odločitev o sofinanciranju investicije še čakajo

Občina Trebnje se je maja v naseljih Gorenje in Dolenje Ponikve lotila gradnje kanalizacije, na nekaterih mestih bodo obnovili tudi dotrajane vodovodne cevi, naselji pa bo po novem povezoval pločnik. »Poskrbeli bomo za še boljo komunalno opremljenost in kakovost bivalnega okolja v tem delu občine, z ureditvijo pločnika pa se bo izboljšala tudi prometna varnost,« pove vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo Janko Zakrajšek.

Naselji Gorenje in Dolenje Ponikve do zdaj nista imeli javnega kanalizacijskega sistema, zato so se nekatera gospodinjstva posluževala malih čistilnih naprav, večina pa je komunalne odpadne vode zbirala v (ne)pretočnih greznicah. Na krajših odsekih je sicer urejena kanalizacija za padavinske vode s cest, ki so se zlivale v Temenico. Zato se je občina z izbranim izvajalcem, to je Komunala Trebnje, lotila gradnje ločenega kanalizacijskega sistema; v zemljo bodo tako položili nekaj več kot 2.600 m cevi za odpadne in 1.200 m za padavinske vode. Nova kanalizacija se bo priključila na obstoječo centralno čistilno napravo Trebnje na desnem bregu reke Temenice.

V sklopu naložbe bodo prenovili tudi dotrajane vodovodne cevi; na nekaterih odsekih so še vedno stare azbestne cevi. Po besedah Zakrajška so imeli v zadnjem obdobju na tem območju pogosto defekt, zaradi katerega so se pojavile motnje v oskrbi z vodo, vsako popravilo pa je bil dodaten strošek občine. Ko bodo v zemlji nove vodovodne cevi, pričakujejo, da bo tega bistveno manj.

Občani se zelo veselijo tudi novega pločnika med naseljema. »Pločnik v dolžini 675 m bo potekal po desni strani cestišča v smeri proti križanju ceste in železniške proge v Gornjih Ponikvah in se smiselno navezal na obstoječ pločnik na mostu čez reko Temenico,« pojasnjuje Zakrajšek. Pločnik z javno razsvetljavo bo pomenil še boljo varnost vseh pešcev na tem odseku. »Ko je šola, veliko otrok hodi ob tej cesti. Ko je zjutraj tema, je še toliko nevarnejše, a kmalu bodo šli do postaje po osvetljenem pločniku, kar bo veliko varnejše,« še dodaja Zakrajšek.

Naložba je v skupni vrednosti z investicijsko dokumentacijo ocenjena na skoraj 1,3 milijona evrov; od tega bo občina prispevala dober milijon evrov, preostalo pa predvidevajo, da bodo dobili na razpisu Ministrstva za okolje, kamor so se prijavili, vendar na odločitev o sofinanciranju projekta še čakajo.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Jutri izide nova.

Rok Nose

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava