bela krajina

Kolpa na Primostku že čistejša; previdno v Krki v Straži

20.7.2022 | 14:00 | STA; M. K.

Da je zadnja meritev 12.7.2022 na stopnicah v kampu Primostek dosegla ene izmed boljših rezultatov meritev, so nam sporočili tudi iz tamkajšnjega kampa in v dokaz poslali pričujoče fotografije.

Da je zadnja meritev 12.7.2022 na stopnicah v kampu Primostek dosegla ene izmed boljših rezultatov meritev, so nam sporočili tudi iz tamkajšnjega kampa in v dokaz poslali pričujoče fotografije.

Kolpa na Primostku že čistejša; previdno v Krki v Straži
Kolpa na Primostku že čistejša; previdno v Krki v Straži

Ljubljana/Primostek/Straža - Letošnji rezultati vzorcev na vseh kopalnih vodah na Kolpi, odvzeti med kopalno sezono, kažejo na ustrezno kakovost vode. Še vedno pa Agencija RS za okolje (Arso) odsvetuje kopanje na območju Primostka, čeprav so letošnji vzorci vode boljši kot tisti iz preteklih let.

Kot so pojasnili na agenciji, se na območju od Podzemlja do Primostka zaradi slabega stanja kopalne vode Kolpa Primostek v pretekli sezoni izvaja preiskovalni monitoring na dodatnih 15 mestih, v Primostku pa se vzorci jemljejo tudi z večjo pogostostjo, torej vsak teden in ne vsakih 14 dni kot na drugih kopalnih vodah.

Rezultati prvih letošnjih meritev kopalnih voda so pokazali, da je voda na kopalnem območju Kolpa Primostek v slabem stanju. Poznejši rezultati, odvzeti tekom kopalne sezone na kopalnih vodah na Kolpi, pa so skladni s smernimi vrednostmi za odsvetovanje ali prepoved kopanja na naravnih kopališčih in kopalnih območjih.

Vseeno Arso še naprej odsvetuje kopanje na kopalni vodi Kolpa Primostek, in sicer zaradi slabega stanja, ki je bilo določeno na podlagi rezultatov v preteklih štirih sezonah (od 2018 do 2021).

Opozorilo za Krko

Iz agencije so prav tako sporočili, da nizek vodostaj reke Krke in razrast alg onemogočata kopanje na kopalnem območju Straža. Kot so pojasnili, gre za nitaste zelene alge, ne za cvetenje cianobakterij, zato ne pričakujejo prisotnosti zdravju škodljivih cianotoksinov, mikrobiološka kakovost kopalne vode Krka Straža pa je zaenkrat ustrezna.

Načrti za Kolpo

Za kopalno območje Kolpa Primostek je vlada pripravila in sprejela program ukrepov upravljanja kakovosti te vode. Ta predvideva vzpostavitev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Primostek ter dokončanje komunalne opremljenosti aglomeracije Podzemelj-Zemelj, nadzor nad odvajanjem in čiščenjem odpadnih komunalnih voda v razpršeni poselitvi ter preveritev morebitnih nelegalnih izpustov odpadnih voda in nelegalnih priključkov na komunalno infrastrukturo na prispevnem in vplivnem območju kopalne vode. Po navedbah metliškega župana Darka Zevnika imajo za gradnjo kanalizacije v Primostku že urejeno projektno dokumentacijo in pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava