Štipendije za vse dijake in nova KS Tanča Gora

17.7.2022 | 15:30

Črnomelj (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Mandat nadomestnemu romskemu svetniku – Nova krajevna skupnost Tanča Gora – Tudi o prostorskih aktih v gospodarskih območjih

Na 29. redni seji so črnomaljski občinski svetniki obravnavali 24 točk dnevnega reda in med drugim Francu Hudaku, ki bo v občinskem svetu do konca mandata predstavljal romsko skupnost, potrdili nadomestni mandat. Ta je na majskih nadomestnih volitvah – Henčku Koscu iz Lokev je zaradi odhoda v zapor decembra lani prenehal mandat – zbral nekaj več glasov kot protikandidat Božo Rozman.

Tako predstavniki črnomaljskih Romov kot tudi lokalna skupnost od novega svetnika pričakujejo, da bo nekakšen most pri tesnejšem sodelovanju in reševanju težav, ki so stalnica te narodnostne skupnosti pri nas.

Sklepi s seje so še posebej razveselili krajane Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi, ki so na Občino Črnomelj maja letos ponovno – na seji nekaj dni prej njihova pobuda ni dobila zadostne podpore – podali pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti Tanča Gora (zdaj so del KS Dragatuš). Prvopodpisani Iztok Kobetič je z 72 podpisi vaščanov – izstopajo finančni kazalniki in tudi seznam osmih vaščanov, ki so pripravljeni sodelovati v svetu nove krajevne skupnosti – razložil smiselnost njihovih prizadevanj, zato so svetniki soglašali, da se postopek za ustanovitev KS Tanča Gora nadaljuje.

Upad vpisa v gimnazijski program na Srednji šoli Črnomelj je pred časom še bolj povezal belokranjske občine Metlika, Črnomelj in Semič, ki so izkazale željo za ohranitev tega programa z dodeljevanjem denarnih spodbud dijakom. Tudi tako naj bi ustavili odliv izobraženih kadrov iz regije, ki gospodarsko napreduje, so si bili edini svetniki. Hkrati je v odloku, ki je bil sprejet, zapisano, da se denarne spodbude (po 80 evrov na mesec) razširijo na vse programe Srednje šole Črnomelj, za dodeljevanje spodbud v višjih letnikih pa se ukinja pogoj doseženega povprečja ocen.

V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili tudi z letnim poročilom OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj in z informacijo o gospodarsko-finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj za leto 2022 ter obravnavali prostorske akte za območje TRIS-a Kanižarica, kamnoloma Suhor in območje nekdanjega Danfossa.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Glavonjić

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava