3. razvojna os in razveljavljeno gradbeno dovoljenje: Na Darsu in občini niso zaskrbljeni

14.7.2022 | 10:00

Simulacija predvidene hitre ceste s potekom nad Šmarješko cesto. (Vir: CI 3ROS-jug)

Simulacija predvidene hitre ceste s potekom nad Šmarješko cesto. (Vir: CI 3ROS-jug)

Novo mesto - Na sodbo upravnega sodišča, ki je ugodilo tožbi Civilne iniciative 3ROS-jug zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela tretje razvojne osi in zadevo vrnilo v ponovni postopek, sta se odzvala Dars in novomeški župan Gregor Macedoni – Začetek gradnje predviden prihodnje leto

Kot smo poročali pred tednom, je Upravno sodišče Republike Slovenije s sodbo ugodilo tožbi Civilne iniciative 3ROS-jug zoper gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je to izdalo družbi Dars za gradnjo prvega odseka južnega kraka tretje razvojne osi. Gradbeno dovoljenje je odpravilo zaradi neizkazanih vplivov hitre ceste na zrak in hrup ter zaradi neizkazane skladnosti s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Zadevo je vrnilo v ponovni postopek na Ministrstvo za okolje in prostor.

Na Darsu niso pretirano zaskrbljeni: »Kljub ponovnemu odločanju o gradbenem dovoljenju je začetek gradnje tega odseka hitre ceste na južnem delu tretje razvoje osi še vedno predviden v prihodnjem letu, saj menimo, da je ugotovljene pomanjkljivosti mogoče odpraviti z dopolnitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja,« so zatrdili.

»Odločitev sodišča ne bo imela vpliva na potek aktivnosti na preostalem delu južnega dela tretje razvoje osi. Aktivnosti namreč pospešeno vodimo tudi na naslednjem odseku (prvi odsek, 3. in 4. etapa) hitre ceste, med Osredkom in Malinami,« so pojasnili na Darsu.

Optimističen je tudi novomeški župan Gregor Macedoni: »Pozitivna plat sodbe upravnega sodišča je relativno hitra odločitev in dejstvo, da so bili po nam dostopnih informacijah vsi vsebinski argumenti civilne iniciative in drugih pritožnikov zavrnjeni. Slabša novica pa je dejstvo, da je bila zaradi formalnih postopkov zadeva vrnjena v ponovno odločanje na prvo stopnjo na Ministrstvo za okolje in prostor, kar znova oddaljuje težko pričakovan začetek gradnje prvega novomeškega odseka tretje razvojne osi. Vseeno verjamem in pričakujem, da bo glede na odsotnost vsebinskih argumentov ponovna odločitev sprejeta kolikor mogoče hitro.«

Podrobneje v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

I. Vidmar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava