Zagon proizvodnje v Vipap Vidmu negotov

30.11.2021 | 17:30

Zagon proizvodnje v Vipap Vidmu negotov

Ljubljana/Krško - V papirnici Vipap Videm, ki je v postopku prisilne poravnave, je vnovičen zagon proizvodnje negotov. Medtem ko naj bi po podatkih sindikata v sredo pognali proizvodnjo na dveh strojih, sodišče ni dalo soglasja k sklenitvi pogodbe s podjetjem Central National Gottesman Europe, ki bi zagotovilo likvidna sredstva za zagon proizvodnje.

Delavci že ogrevajo stroje ...

Prve priprave za proizvodnjo so stekle pred tednom, z delom pa je vnovič začela Vipapova brusilnica. Po besedah zaposlenih naj bi sicer nekaj delavcev v tovarni že prejšnji teden začelo z ogrevanjem in pripravljanjem strojev za zagon proizvodnje, ta pa naj bi stekla jutri. To je danes potrdil tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

... uprava neodzivna

Vipapova uprava se na številna vprašanja STA do danes ni odzvala. Prav tako niso želeli potrditi, ali bo proizvodnja jutri res vnovič stekla.

Okrožno sodišče v Krškem pa je danes sklenilo, da zavrne Vipapov predlog za izdajo soglasja k sklenitvi pogodbe z avstrijskim podjetjem Central National Gottesman Europe, ki bi zagotovil likvidna sredstva za zagon proizvodnje, izhaja iz današnje objave na spletni strani Ajpesa.

Po pogodbi bi avstrijsko podjetje za obdobje osmih mesecev, od decembra do julija prihodnje leto, v višini 2,7 milijona evrov financiralo dobavo vhodnih surovin in materiala, potrebnega za Vipapovo proizvodnjo. Poleg tega bi se zavezalo proizvedene produkte Vipapa kupiti v minimalno določenih količinah.

Vipap bi se ob tem zavezal, da vložek vrne v osmih mesecih brezobrestno, na način, da se mesečna prodaja partnerju v višini 300.000 evrov oz. zadnji mesec 600.000 šteje za vračilo posojila. S presežkom prodaje nad 300.000 evrov pa bi Vipap financiral redne in izredne stroške ter generiral pozitivni poslovni izid.

V zavarovanje obveznosti bi Vipap na svoji nepremičnini v korist vlagatelja ustanovil hipoteko, edini hipotekarni upnik Vipap CZ, ki je skupaj z družbo Vipap Holding lastnik papirnice in ki je predlagal postopek prisilne poravnave, pa bi novoustanovljeni hipoteki določil prvi vrstni red.

Sodišče je o predlogu Vipapa obvestilo upravitelja, to je Mirko Filipović, ki je sodišču posredoval pozitivno mnenje k sklenitvi pogodbe.

Sodišče predlog zastave nepremičnin s hipoteko zavrnilo

Vendar pa je sodišče predlog Vipapa kot neutemljenega zavrnilo, ker so v tej fazi postopka prisilne poravnave, ko še ni znan poslovno-finančni in premoženjski položaj, nadaljnje poti domnevno insolventnega Vipapa še popolnoma nejasne in bi obremenitev premoženja s hipoteko lahko resno ogrozila interese navadnih upnikov.

Zastava nepremičnine s hipoteko bi namreč lahko po oceni sodišča resno ogrozila interese navadnih upnikov, ki svojih terjatev nimajo zavarovanih, medtem ko na drugi strani niti začetek postopka prisilne poravnave niti morebitni stečajni postopek ne bi vplivala na ob morebitnem soglasju sodišča pridobljeno zavarovano terjatev.

Sodišče je v obrazložitvi odločitve med drugim poudarilo, da gre v tem primeru za upniško prisilno poravnavo, postopek je stekel na predlog upnika Vipap CZ, ki poteka po posebnem pravilu in kjer se z naknadnim predlogom prisilne poravnave razkrije poslovno-finančni in premoženjski položaj domnevno insolventnega dolžnika.

O upravičenosti izrednih poslov bo sodišče lahko vsebinsko in upoštevaje varstvo upnikov kot temeljni namen postopka odločalo šele, ko bo razkrit finančni in poslovni položaj ter predstavljen načrt finančnega prestrukturiranja Vipapa.

Šele po razkritju finančnega položaja oz. vložitvi popolnega naknadnega predloga, ko bo torej postalo jasno, ali so materialnopravne predpostavke za izvedbo prisilne poravnave dejansko izpolnjene, bo sodišče lahko odločilo tudi o predlaganem poslu.

"Dolžnikovo poslovanje in finančni položaj je namreč v tej fazi postopka sodišču še popolna neznanka, saj vsebinski načrti s poročilom revizorja sodišču še niso bili predloženi. V tej fazi postopka tako še niti ni jasno, ali bo finančno prestrukturiranje dolžnika uspešno oz. ali bo z njim mogoče uresničiti temeljna načela postopka prisilne poravnave," je še zapisalo sodišče.

Upniki imajo za poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, poročila revizorja, načrta finančnega prestrukturiranja in poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij časa tri meseca od začetka postopka. Prisilna poravnava Vipapa Vidma je stekla 3. novembra.

V krški papirnici, ki je v češki lasti, proizvodnja sicer, kot je znano, stoji od julija, delavci pa so na čakanju. Po svetu delavcev sredi oktobra so predstavniki delavcev, kot smo poročali, povedali, da se vodstvo družbe ukvarja s pripravami na ponovni zagon proizvodnje, kar zaposleni podpirajo.

V družbi naj bi imeli po takratnih informacijah dovolj naročil za zagon in obratovanje dveh papirnih strojev. Kot najkasnejši datum začetka ponovnega obratovanja se je omenjal jutrišnji 1. december, za delovanje pa naj bi bilo potrebnih pet milijonov evrov.

STA; M. K:

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava