3. razvojna os: Upajo, da se tokrat ne bo zapletlo

29.10.2021 | 14:00

Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak

Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak

Novo mesto - Dars je 21. oktobra dobil gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od avtocestnega odcepa Novo mesto vzhod do Osredka oziroma tovarne Revoz. Gradnja pet kilometrov dolgega odseka bo stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in po koncu izbora izvajalca del, predvidoma ob koncu zime. Na današnji novinarski konferenci, ki so jo pripravili v neposredni bližini mesta, kjer se bo cesta 3. razvojne osi odcepila od dolenjske avtoceste pri trgovskem centru Qulandija, so svoje poglede in mnenja o začetku za Novo mesto in predvsem Belo krajino izjemno pomembnega projekta spregovorili minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Marko Gorjup.

Celotna trasa južnega dela tretje razvojne osi je razdeljena na dva odseka, prvi odsek pa na štiri etape, izmed katerih sta najbližje začetku gradnje prva dva na delu od avtocestnega odcepa Novo mesto vzhod do Revoza, za katerega je bila že pred časom končana izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, pretekli četrtek pa je družba Dars prejela gradbeno dovoljenje po integralnem postopku za traso hitre ceste in mostova čez reko Krko. Dars pa je že pred tem v okviru projekta pridobil tudi gradbeno dovoljenje za prestavitev magistralnega plinovoda. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del po omejenem postopku, po katerem se je v prvi fazi preverjalo sposobnost ponudnikov za ta odsek, je končano in odločitev je pravnomočna. V prihodnjih dneh sledi druga faza postopka javnega naročanja, v kateri bodo ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost, pozvani k predložitvi ponudb. Na Darsu, ki bo gradnjo tudi v celoti financiral, ocenjujejo, da bi gradnja štiripasovne hitre ceste lahko stekla najpozneje v začetku pomladi prihodnje leto, predvideni čas gradnje tega odseka pa je 48 mesecev. Najvišja dopustna vrednost gradbenih del je 102,5 milijona evrov.

Obe obvoznici za novomeški promet izjemnega pomena

Župan Gregor Macedoni je spomnil, da je bil Državni prostorski načrt, ki je začrtal tako vzhodno kot tudi zahodno novomeško obvoznico, sprejet že leta 2012. »Obe obvoznici sta za novomeški promet izjemnega pomena. Novomeško gospodarstvo ima več kot 25.000 delovnih mest. Z veseljem smo podprli rešitev, da bo vzhodna obvoznica obenem tudi del trase 3. razvojne osi. Izdaja gradbenega dovoljenja je za Novo mesto zelo pomembna novica. Zavedamo se, da začetek gradnje ne bo možen pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, želimo pa si, da bomo vsi v tej regiji razumeli, kaj pomeni začetek gradnje novega mosta v Ločni za novomeški promet. Iskreno si želim, da se ne bomo devet let po umestitvi mosta v prostor, leta 2021 znova pogovarjali o tem, kar je bilo dogovorjeno leta 2012. Prav tako ne moremo spremeniti dejstva, da smo v devetdesetih letih umestili avtocestna priključka tu, kjer sta, in da smo že v sedemdesetih letih v urbanističnih načrtih rezervirali prostor za novomeške prometnice. Ne želim si postopkov, ki bi še odložili začetek gradnje te za Novomeščane in vse ljudi iz te regije in predvsem Bele krajine tako pomembne prometnice,« je povedal Gregor Macedoni.

Gospodarstvo neučakano, brez cest ne bo naložb

Predsednik gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Marko Gorjup je opozoril na izjemen pomen dobrih prometnih povezav za gospodarstvo regije, saj urejena infrastruktura pozitivno vpliva na gospodarski razvoj, na ohranjanje in širjenje proizvodnje, ohranjanje delovnih mest, na razvoj oskrbovalnih verig in posledično na konkurenčnost na zahtevnih tujih trgih. »Brez primerno urejene infrastrukture je težko pričakovati nove investicije. Sodoben cestni odsek bo nedvomno vplival na odločitev podjetij, da bodo svojo dejavnost v regiji ohranjala in širila in je ne bodo selila v druga gospodarstvu prijaznejša okolja. Kaj pomeni neustrezna prometna infrastruktura, smo v regiji že spoznali, ko se je iz Črnomlja odselilo podjetje Secop, prej Danfoss, s 1300 zaposlenimi, ki je preselilo proizvodnjo na Slovaško, kar je povzročilo odliv kadra in s tem slabšo konkurenčnost Bele krajine. Za gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine je ključno, da se čim prej začne gradnja štiripasovne hitre ceste, ki bo Beli krajini, ki je zdaj precej odmaknjena od osrednje Slovenije, odprla vrata v svet, in bo hkrati rešila prometni kolaps ob konicah v Novem mestu, ki onemogoča oskrbovanje podjetij po principu just in time, kar posameznim podjetjem lahko povzroči tudi do 50.000 evrov izgube na uro. Dnevno podjetja ob trasi bodoče hitre ceste oskrbuje približno tisoč transportnih vozil, dnevno pa se na delo po cestah visokega tveganja vozi še več tisoč zaposlenih, v zadnjih letih je na poti na delo več zaposlenih izgubilo življenje v tragičnih prometnih nesrečah. Regijsko gospodarstvo je izrazito izvozno usmerjeno, na leto pa doseže štiri milijarde evrov prihodkov,« je opozoril Marko Gorjup.

3. razvojna os med tremi največjimi projekti ministrstva

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poudaril, da 3. razvojna os spada med tri največje projekte ministrstva za infrastrukturo: »Novico o izdaji gradbenega dovoljenja za prvi odsek južnega dela 3. razvojne osi smo na ministrstvu sprejeli z veliko mero optimizma. Naša želja je, da v nadaljevanju ne bi prišlo več do zapletov. Gradnje ni več možno preprečiti, lahko pa še dodatno zapletemo situacijo in podaljšamo roke začetka in konca gradnje. Naša želja je omogočiti večjo pretočnost prometa in večjo mobilnost ljudi ter dodatne možnosti za gospodarski preboj Novega mesta in Bele krajine. Dars in lokalna skupnost sta naredila vse, kar je bilo možno, k odgovornosti pa pozivam tudi ostale državljanke in državljane, da ne bi prihajalo do nagajanja ampak do tvornega sodelovanja,« je dejal Jernej Vrtovec in dodal pomembno novico, da predor skozi Gorjance že projektirajo.

Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je izrazil zadovoljstvo na obetom, da smo pri gradnji 3. razvojne osi prišli na vrsto tudi Dolenjci in Belokranjci: »Prepričan sem, da bo s to cesto dosežena večja varnost in pretočnost prometa na eni strani in na drugi strani pa bo to prispevalo k razvoju občine in regije. V času do pravnomočnosti gradbenega dovoljenja bomo izpeljali drugo fazo javnega naročanja. Vse izvajalce smo že pozvali k oddaji ponudb. Pogodbo z izbranim izvajalcem bi lahko podpisali že do konca leta, da bi lahko začeli graditi ob koncu zime. Gradnja naj bi trajala 48 mesecev, kar je nekaj dlje, kot je bilo sprva predvideno, vendar imamo za to dober razlog - v času pridobivanja vseh dovoljenj smo intenzivno sodelovali z nosilci urejanja prostora in smo maksimalno gledali na to, da bi bilo v času gradnje škodljivih vplivov na okolje in prebivalce, kot so emisije prašnih delcev in hrup, čim manj. Zato smo gradnjo organizirali tako, da bo ta sprejemljivejša za okolje in lokalno prebivalstvo. V času gradnje avtocestni priključek Novo mesto vzhod ne bo zaprt, kot je bilo prvotno načrtovano, ampak bo šlo za polovično zaporo.«

Igor Vidmar

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava