Od srede brez pogoja PCT le v živilsko trgovino ali lekarno (SEZNAM)

14.9.2021 | 14:15

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Simbolna slika (foto: Profimedia)

V sredo stopajo v veljavo obsežne spremembe odlokov za omejevanje širjenja epidemije covida-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko večino javnega življenja v državi. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati le mlajšim od 12 let oz. ob obisku trgovine z živili ali lekarne. Izjema bo še obisk zdravnika zaradi nujnega zdravstvenega stanja.

Odlok, ki ga je vlada sprejela v soboto na dopisni seji, določa, da morajo od srede dalje pogoj PCT izpolnjevati tako zaposleni kot tudi uporabniki storitev ali dejavnosti. Izjema je nujna oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

ZAPOSLENI

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršni koli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Preverjanje pogoja PCT so dolžne organizirati odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Oseba, ki za izpolnjevanje pogoja PCT potrebuje negativen test, lahko to dokazuje s PCR testom, hitrim testom ali samotestiranjem.

UPORABNIKI IN POTROŠNIKI

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi uporabniki storitev ali udeleženi oz. prisotni pri izvajanju dejavnosti, uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po vrnitvi v nastanitev, če so bili odsotni več kot 48 ur.

Ni pa treba izpolnjevati pogoja PCT potrošnikom ob obisku trgovine z osnovnimi življenjskimi izdelki, drogerije ali lekarne, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

V nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln. Prav tako izjema od izpolnjevanja PCT-pogoja velja za stranke specializiranih prodajaln s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. V to izjemo ne sodijo prodajalne znotraj trgovskih centrov.

IZJEME OD POGOJA PCT

PCT-pogoja od srede ni treba izpolnjevati tudi mlajšim od 12 let, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Prav tako pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka, starega do 15 let, oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, ter učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

DOKAZOVANJE PREBOLELOSTI ALI CEPLJENOSTI

Pogoj PCT posameznik izpolnjuje z dokazilom o prebolelosti, cepljenju ali testiranju. Prebolelost se dokazuje s potrdilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni.

Cepljenost oseba dokazuje z dokazilom o cepljenju proti covidu-19, če je prejela drugi odmerek cepiva proizvajalcev BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac Biotech ali Sinopharm oz. cepiva Sputnik V. Poleg tega za izpolnjevanje pogoja cepljenosti velja tudi potrdilo o prejetem odmerku cepiva Janssen.

Za osebe, ki so prebolele covid-19 in so cepljene, pa velja dokazilo, da so se v obdobju do 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepile z enim odmerkom katerega koli od naštetih cepiv. Prebolevnik status cepljenega pridobi z dnevom prejema cepiva.

Kot dokazilo o cepljenju se priznava izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta, vpis v knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju.

TESTIRANJE

Izpolnjevanje pogoja PCT lahko oseba dokazuje z negativnim rezultatom hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur ali z negativnim rezultatom PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur. Dovoljeno je tudi samotestiranje, ki velja teden dni. V organizacijah so osebe za organizacijo dela odgovorne, da določijo čas in kraj samotestiranja, ki ga morajo delavci opraviti na delovnem mestu. Stroške samotestiranja krije delodajalec.

Prostovoljno samotestiranje pa izvajajo učenci zadnje triade ter srednješolci, ki se testirajo enkrat tedensko. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je v ponedeljek pojasnil, da negativni test s samotestiranja za učence zadnje triade in dijake velja tudi za opravljanje obšolskih dejavnosti.

UPORABA ZAŠČITNE MASKE

Vladni odlok določa, da je uporaba zaščitne maske obvezna v zaprtih javnih prostorih in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje. Maska ni obvezna na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Maske pa med drugim ni treba uporabljati otrokom do dopolnjenega 6. leta starosti, učencem v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnemu oddelku oz. mehurčku, učencem glasbene šole do vključno 2. razreda ter vzgojiteljem predšolskih otrok in pomočnikom v vrtcu pri opravljanju neposrednega dela z otroki.

Prav tako maske niso zapovedane za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, za govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, za osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, za osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, za učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa ter za učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

M. K.

Komentarji (4)

14.9.2021–3   (12)   (15)   Ocenitrue truic 
Citat: PCT je nezakonit, protipraven in ne upošteva 17. člena uredbe (EU) 2021/953. Kaj to pomeni? Nihče ni dolžan upoštevati PCT-ja, saj se mora PCT izvajati v državah članicah EU samo v času PANDEMIJE! PANDEMIJA v Sloveniji NI razglašena. Ta uredba je v celoti ZAVEZUJOČA in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Tudi če Slovenija razglasi EPIDEMIJO, še vedno ni treba nositi NIKJER MASK še manj pa PCT, dokler ni razglašena PANDEMIJA. Začetek veljavnosti te uredbe začne veljati na dan objave v Ur. l. EU. Uporablja se od 1. julija 2021 do 30.junija 2022. ... Javni uslužbenec, ki zahteva PCT je odgovoren za nevestno delo v službi, zlorabo uradnega položaja po 257 in 258 čl. KZ -1 Prav tako se s to zahtevo krši Nurmberška deklaracija, po kateri je sodišče DOLŽNO KAZNOVATI in skladno s 16. členom Ustave RS v povezavi z 29. členu (genocidno ravnanje posameznika..). Vsi državni uslužbenci (zdravniki, policija, inšpektorji, učitelji..) se bojijo samo ODŠKODNINSKE TOŽBE na njihovo osebno ime in priimek po 2. odstavku 26. člena USTAVE RS. .... V kolikor kdorkoli od strank zahteva kakršne koli osebne podatke, krši 91. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki pravi: 1) Globa od 4.170 do 12510 se kaznuje pravna oseba, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 2) Če obdelujejo osebne podatke , ne da bi imeli pravno podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika (8, člen). Z globo od 200 do 800 EUR se kaznuje vsak posameznik, ki stori dejanje iz 1. odstavka tega člena REZIME: Za vsako fiziično ali pravno osebo, ki na podlagi nezakonitih in protiustavnih vladnih ukrepov, kršijo človekove pravice, se v skladu z veljavno zakonodajo vloži pri pristojnem ODT kazenski pregon. Iz tega ni izzvet NIHČE (natakar, receptor, učitelj, medicinsko osebje, policaj, varnostniki...TUDI, če se izgovarjajo na to, da samo opravljajo svoje delo. .... USTAVA je spisana za ljudstvo, ZAKONI pa za javno upravo. Uredbe in odloki so PODZAKONSKI AKTI. Zakon mora biti v skladu z USTAVO, podzakonski akti pa v skladu z zakonom IN ustavo. SVET EUROPE, katerega je Slovenija članica, se je s podpisom UREDBE ZAVEZALA v celoti. PCT je NEZAKONIT IN PIKA! Na ljudeh pa je, da se opolnomočijo in opremijo z znanjem in pogumom.
15.9.2021 1   (9)   (8)   Ocenimiha 
Aha. Vsi kršijo zakone samo ti ne? Vidiš samo pravice, dolžnosti pa nobene a ne? No ja rezultat bo tak, da te bodo cepili ali boš pa zaklenjen doma v sobo ... , sicer obstaja še opcija "P", ki pa po mojem ni dobra. Alternative imaš, kako se boš odločil je tvoja stvar in jeziš se lahko samo nase. No jaz pa lahko ta čas veselo hodim naokoli in uživam živlenje tralali trala la...
15.9.2021–1   (4)   (5)   Ocenitrue truic 
Ti si shaitan zelo pogumen v teh "turbolentnih časih" ? kar lapaj dalje, lapaj....:)
15.9.2021 1   (5)   (4)   Ocenimiha 
lap lap lap, ja kar ostan v svoji sobi, te ne bo noben pogrešal ...

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava