Eko otok na Gričku: Sodobnejši, lepši in tudi učinkovitejši

2.8.2021 | 14:40

Prenovljen eko otok na Gričku (foto: S. G.)

Prenovljen eko otok na Gričku (foto: S. G.)

Prenovljen eko otok na Gričku (foto: S. G.)

Prenovljen eko otok na Gričku (foto: S. G.)

Smetnjaki pred prenovo (foto: arhiv Komunale Črnomelj)

Smetnjaki pred prenovo (foto: arhiv Komunale Črnomelj)

Arhiv Komunale Črnomelj

Arhiv Komunale Črnomelj

Arhiv Komunale Črnomelj

Arhiv Komunale Črnomelj

Črnomelj - Črnomaljska Komunala je v začetku poletja uredila nov eko otok na Gričku – Vandalizma v preteklosti precej, danes lepša podoba in učinkovitejše delovanje – Občani pogrešajo zbiralnike za odpadno gospodinjsko olje

JP Komunala Črnomelj je v začetku poletja uredilo nov EKO otok na Gričku. Pred njegovo posodobitvijo je bilo stanje na Gričku pogosto nevzdržno: kupi smeti ob smetnjakih, ki so sicer bili namenjeni ločevanju odpadkov, smrad in vse večje nezadovoljstvo bližnjih stanovalcev. V juniju pa je črnomaljska Komunala, ki pokriva območji občin Črnomelj in Semič, začela s preureditvijo tega izredno obremenjenega ekološkega otoka in danes je njegova podoba povsem drugačna.

“V zadnjih dveh letih imamo zabeleženih enajst intervencij, ko smo morali sanirati rezultate objestnih dejanj v okolici ekološkega otoka na Gričku, ki tudi sicer spada med bolj obremenjene EKO otoke v naši občini,” pojasnjuje direktor JP Komunala Črnomelj Samo Kavčič. “V preteklosti se je tudi že dogajalo, da so vandali potisnili posodo po cesti v dolino. Zaradi vsega naštetega je bila odločitev o posodobitvi ekološkega otoka na Gričku logična in soglasna.”

BIOLOŠKI ODPADKI NA DRUGI LOKACIJI

Številne nadzemne posode, ki so stale pod drevesi ob cesti, so nadomestili s tremi večjimi: ena je za odpadno mešano embalažo (plastenke), druga, prav tako 5.000-litrska, za odpadno papirno in kartonsko embalažo, ter ena 3.000-litska posoda za odpadno stekleno embalažo. Na tem eko otoku ni več posod za bio razgradljive odpadke, namesto njih so povečali volumen posod za te odpadke na eko otokih na bližnji Zadružni cesti pri TPC II.

“Podzemna posoda za biološke odpadke je veliko bolj kompleksna (dražja) od posod za druge frakcije. Če bi za biološke odpadke pustili "klasično" posodo, smo prepričani, da bi bili v tej posodi vsi možni odpadki - ker je odlaganje v nadzemne posode bolj enostavno. Plastika med biološkimi odpadki pa je še večji problem kot biološki odpadki med preostankom. Pri ureditvi otoka smo imeli v mislih tudi splošni izgled. Okolica Grička zaradi svoje namembnosti naj bi bila kar najlepše urejena in kakršne koli posode za odpadke (še posebej nadzemne) k tej urejenosti pač ne sodijo,” pojasnjuje Kavčič.

SKRB ZA OKOLJE JE ODGOVORNOST VSEH

V preteklosti so v povprečju v enem mesecu opravili 4 praznjenja odpadnega stekla, osemkrat so praznili posode za odpadni papir, ter prav tolikokrat posode z odpadno embalažo. Z novimi podzemnimi posodami pa so v juliju opravili po dve praznjenji za odpadni papir in mešano embalažo ter eno praznjenje za odpadno stekleno embalažo. Ugotavljajo tudi, da so frakcije v posodah sedaj veliko bolj čiste oziroma ločene. Veliko časa, energije in stroškov porabijo zaradi malomarnosti (nekaterih) občanov. Največkrat »videna« napaka je, da se pripeljejo na EKO otok kosovni odpadki, ki tam nikakor ne sodijo. “Kljub temu, da ima vsako gospodinjstvo na voljo enkrat na leto brezplačni odvoz 3 m3 kosovnih odpadkov in da lahko na naša zbirna centra brezplačno pripeljejo praktično neomejeno količino kosovnih odpadkov. To velja samo za občane in ne za podjetja in ne velja za gradbene odpadke ali salonitno kritino. Teh dveh vrst odpadkov ne smemo sprejemati,” še pojasnjuje direktor Komunale Samo Kavčič.

Podrobneje, med drugim tudi o mobilnih aplikacijah za sporočanje napak in želja Komunali ter o (morebitnih) posodah za odpadno olje, v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava