Hribar potrjen za župana, Krnčeva napovedala pritožbo

31.1.2019 | 03:15

Marjanu Hribarju so svetniki sinoči potrdili županski mandat. Danes začenja službo na občini Šmarješke Toplice in ni več direktor Zavoda Novo mesto.

Marjanu Hribarju so svetniki sinoči potrdili županski mandat. Danes začenja službo na občini Šmarješke Toplice in ni več direktor Zavoda Novo mesto.

Šmarješke Toplice - Sinoči so novoizvoljeni občinski svetniki na peturni ustanovni seji potrdili mandat novemu županu Marjanu Hribarju. Občina Šmarješke Toplice je tako zadnja v državi po lanskih jesenskih lokalnih volitvah včeraj dobila nov 11-članski občinski svet (OS) ter novega župana, ki je po presoji Občinske volilne komisije (OVK) v drugem krogu zmagal s 1017 glasovi, protikandidatka in dosedanja županja Bernardka Krnc pa je prejela 1015 glasov, torej dva glasova manj.

Glasovanje svetnikov

Glasovanje svetnikov

Hribar je po štirih urah obravnavanja pritožb Krnčeve začasne mandatne komisije ter nato še odločanja občinskega sveta - vse to je potekalo za zaprtimi vrati za javnost, kar so izglasovali svetniki na predlog Gašperja Gregorčiča (6 za, 5 proti) - po koncu seje, ko so le njega poklicali v sejno sobo in je tudi zaprisegel, medijem povedal, da ga je OS res potrdil za novega župana.

Novi župan danes na občini

»Dolgotrajni postopki, ki so sledili prvemu in drugemu krogu volitev so končani. Jutri začnem delo na občini Šmarješke Toplice,« je dejal Marjan Hribar in povedal, da bo o tem takoj obvestil občinski svet Mestne občine Novo mesto, ki imenuje direktorja Zavoda Novo mesto, ter predsednika sveta, in skladno z zakonodajo mu bo prenehala funkcija direktorja omenjenega zavoda. Zakon je namreč v takem primeru nad odpovednim rokom.

V sejni sobi je bila velika gneča.

V sejni sobi je bila velika gneča.

»Seznaniti se moram najprej z vsem stanjem na občini, pričakujem ustrezno primopredajo in poročila vseh zaposlenih, da se seznanim z njihovim delom. Moje misli kot župana pa so usmerjene v delovanje skupaj z občinskim svetom v čim prejšnje sprejetje občinskega proračuna. Predvsem si želim vzpostaviti močan dialog z občani, kar so mnogi pogrešali v zadnjem obdobju, in predvsem v najkrajšem času zagotoviti podporo in zaupanje tudi v tistih volilnih enotah, kjer nisem imel večinske podpore,« je Hribar povedal po zaprisegi na ustanovni seji občinskega sveta.

Da je vse to potekalo za zaprtimi vrati sejne sobe, je komentiral z besedami, da se pač tako odločil OS, kar je njihova pravica, on je bil o glasovanju le seznanjen.

Uradne izjave po seji ni dal nihče

Ustanovno sejo je vodil Franc Anderlič (na levi), zraven Marjan Hribar in vmes zadaj Bernardka Krnc.

Ustanovno sejo je vodil Franc Anderlič (na levi), zraven Marjan Hribar in vmes zadaj Bernardka Krnc.

Ustanovno sejo OS je sklicala Krnčeva - županovala je vse od nastanka občine do zdaj, to je tri mandate - vodil pa jo je najstarejši novoizvoljeni občinski svetnik Franc Anderlič. A sejna soba je bila veliko premajhna za vse, ki so želeli v živo spremljati dogajanje, saj so se je poleg svetnikov, delavcev občinske uprave, obeh županskih kandidatov z njihovimi odvetniki in sedme sile množično udeležili tudi občani, privrženci Krnčeve in Hribarja. Prišlo jih je kakih štirideset.

Fredi Bančov

Fredi Bančov

Predsednik OVK Fredi Bančov je najprej poročal o izidu volitev v občinski svet in volitev župana ter poudaril, da je šlo pri razliki v številu glasov, na kar je med drugim opozarjala v pritožbi Krnčeva, le za pisno pomoto, ki so jo popravili. Svetnik Aleksander Pavlič je dejal, da z glasovi ni vse v redu, našla se je še neka druga tiskarska napaka, in da se s takim poročilom OVK ne more seznaniti. A večina - 6 svetnikov - je bila za, nasprotovali so štirje.

Začasno mandatno komisijo je vodil Toni Bobič (v beli srajci), zraven na desni sedi Gašper Gregorčič.

Začasno mandatno komisijo je vodil Toni Bobič (v beli srajci), zraven na desni sedi Gašper Gregorčič.

Sledilo je imenovanje začasne tričlanska mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandata svetnikov in ugotovitev izvolitve župana, ki je bila izglasovana na predlog Gašperja Gregorčiča. Predsedoval ji je Toni Bobič, člana pa sta bila Jože Podlogar in Bojan Prešeren.

Za zaprtimi vrati

Ti so obravnavali prispele pritožbe Bernardke Krnc, ki jih je na kratko predstavil njen pravni zastopnik Damijan Gregorc. O pritožbah je nato odločal novo izvoljeni občinski svet in glede na razplet, očitno vse zavrnil. Uradnega izjave o tem namreč po štirih urah čakanja za zaprtimi vrati ni dal nihče.

Damijan Gregorc, pravni zastopnik Bernardke Krnc

Damijan Gregorc, pravni zastopnik Bernardke Krnc

Pravni zastopnik Krnčeve Damijan Gregorc je ob Hribarjevem imenovanju napovedal pritožbo na upravno sodišče. To možnost je sicer napovedal že ob vložitvi pritožbe občinskemu svetu. Kot je znano, je med glavnimi pritožbenimi očitki navedel domnevne pomanjkljivosti oz. napake v poročilu občinske volilne komisije in sum, da je namesto volivca glasoval nekdo drug, ter sum neveljavnih glasovnic. Sinoči je pritožbo dopolnil še z domnevnimi nepravilnostmi pred volitvami in med njimi - omenjal je npr. notarsko overjeno izjavo osebe, ki pravi, da je bila volivcu za nasprotnega kandidata obljubljena določena ugodnost, itd.

»Na seji veliko spornega in pravno nepravilnega«

Aleksander Pavlič: "Želimo le, da bodo volitve poštene."

Aleksander Pavlič: "Želimo le, da bodo volitve poštene."

Gregorc je po koncu seje povedal: »Ne vemo niti uradno, da se je seja zaključila - določeni svetniki so zapustili prostore in to povedali na stopnicah, uradno nam nihče ni sporočil, kako je bilo odločeno o naši pritožbi. V vsakem primeru je treba najprej počakati na uradno informacijo, ki bo verjetno nek sklep z obrazložitvijo. Ker je novi župan očitno zaprisegel, sklepam, da je bila pritožba zavrnjena. Če bo moja stranka tako odločila, sledi tožba na Upravno sodišče RS, eventualno sledi še pritožba na Vrhovno sodišče RS.«

Hribar potrjen za župana, Krnčeva napovedala pritožbo

Na vprašanje, ali se mu zdi kaj sporno, da je odločanje OS o pritožbah in potrditvi mandata županu potekalo brez prisotnosti javnosti in medijev, je pravni zastopnik Krnčeve dejal: »Na današnji seji je bilo veliko spornega in pravno nepravilnega - od tega, da se je izključila javnost brez ustrezne dejanske podlage, kar je po poslovniku sicer možno v točno določenih primerih, ki pa jih tu ni bilo, do tega, da se je omejila možnost predstavitve vsebine pritožbe svetnikom na tri minute, ter še nekaj drugih stvari, skratka marsikaj nenavadnega.«

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentarji (4)

31.1.2019 4   (5)   (1)   OceniTadej Hocevar 
Butale
31.1.2019–1   (5)   (6)   OceniLojzekov stric 
Joj Bernardka sprijazni se da nisi več županja pusti že , da sposobnejši delajonaprej
31.1.2019 6   (8)   (2)   OceniJanez Kmet 
Da je na teh volitvah šlo veliko narobe je več kot očitno. Če številke glede seštevkov glasov ne štimajo bi bilo potrebno vse preverit, da se izpodbije vsak sum v poštenost. Sum da ni vse pošteno pa kaže poteza mldega Gregorčiča , ki je zahteval, da se izključi javnost, ki lahko napelje na to, da se pred javnostjo želi nekaj prikriti. Če bo to modus operandi novega župana se nam slabo piše.
31.1.2019 3   (6)   (3)   Oceninepozabljen 
Volitve v ŠT so farsa. Potrebno je ponovno štetje glasov preko republiške volilne komisije. Zakaj se izključuje javnost iz sej? Javnost je izvolila svetnike in javnost ima pravico vedeti kaj se dogaja. Kdo ima interes da se stvai prikrivajo? Očitno v ozadju meša štrene nekdo, ki ima veliko in bi rad imel še več. Dejstvo je da so volitve zmanipulirane. Bo kdo odgovarjal?

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava