kočevsko-ribniško

Začeli s projektom LIFE Kočevsko

20.10.2014 | 18:30 | M. Leskovšek-Svete

S tiskovne konference. (Foto: M. L.-S.)

S tiskovne konference. (Foto: M. L.-S.)

Projekt LIFE Kočevsko so predstavili predstavniki partnerjev v projektu. (Foto: M. L.-S.)

Projekt LIFE Kočevsko so predstavili predstavniki partnerjev v projektu. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Evropska komisija je po 9-mesečnem postopku ocenjevanja in izbora 25. marca letos za sofinanciranje potrdila tri izmed 34 projektnih predlogov, kolikor jih je za sofinanciranje iz programa LIFE+ v letu 2013 prejelo in jih komisiji posredovalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Med samo tremi slovenskimi projekti, ki jih je 7. aprila za sofinanciranje dokončno potrdil tudi odbor LIFE, pa je bil tudi projekt Ohranjanje Natura 2000 območij na Kočevskem - LIFE Kočevsko.

Projekt so uradno začeli izvajati v začetku septembra letos, njegovo vsebino in aktivnosti pa so v petek na novinarski konferenci v Kočevju predstavili predstavniki partnerjev v projektu: občine Kočevje, ki je vodilni partner v projektu, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave in Ljudske univerze Kočevje.

LIFE Kočevsko je projekt, ki celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko in bo trajal 54 mesecev. Glavni cilj projekta je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij: v gozdovih za močno ogrožene gozdne ptice, in sicer divjega petelina, gozdnega jereba, triprstega detelja in belohrbtega detelja, ter za edini par orla belorepca na Kočevskem v Kočevski Reki, v podzemlju pa za varstvo podzemnega habitatnega tipa in človeške ribice ter s tem tudi ohranjanje vodnih virov v jamah.

Za potrebe aktivnega varstva gozdne biodiverzitete bodo na demonstrativni način preizkusili ukrepe, kot so vzpostavitev ekocelic z ukrepanjem v obliki posek z in brez ograde, vpeljali mehanizem zakupov zasebnih gozdnih površin za namene vzpostavitve ekocelic za vsaj 20 let, preizkusili pa bodo tudi nove metode redčenja in vzpostavitve mreže habitatnega drevja.

Za namene varstva gnezda in prehranskega habitata orla belorepca bodo vzpostavili režim obiskovanja na ribiškem rezervatu z obiskovalno infrastrukturo, opazovalnim stolpom, urejenim info-centrom in nadzornim centrom v bližnjem objektu, v kulturnem domu v Kočevski Reki pa bodo uredili tudi Orlovo sobo.

Varstva podzemnega habitata se bodo lotili najprej z analizami kvalitete podzemne vode, prisotnosti človeške ribice in drugimi analizami v izbranih jamah, v konkretnih akcijah ohranjanja pa bodo tudi vsaj dve onesnaženi jami očistili.

Projekt je skupno vreden 2.270.013 evrov, od katerih jih bodo 1.135.006 prejeli iz programa LIFE+, 681.004 evrov bo prispevalo ministrstvo za kmetijstvo, preostalih 20 odst. pa partnerji: 236 tisoč ZGS, 86 tisoč Zavod za varstvo narave, 73 tisoč občina Kočevje in 57 tisoč LU Kočevje.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava