Odloki nujni za normalno delovanje javnih zavodov in podjetja

2.3.2009 | 12:45

Elizabeta Žlajpah, Tatjana Mihelčič Gregorčič, Štefan Velečič, Patricija Pavlič in Milena Bon (Foto: J. A.)

Elizabeta Žlajpah, Tatjana Mihelčič Gregorčič, Štefan Velečič, Patricija Pavlič in Milena Bon (Foto: J. A.)

Trebnje - Na današnji novinarski konferenci so predstavniki javnih zavodov (Zdravstveni dom Trebnje, Glasbena šola Trebnje, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, CIK Trebnje) in javnega podjetja Komunala Trebnje povedali, da je uveljavitev odlokov o ustanovitvi zavodov oz. podjetja nujna za njihovo nemoteno delovanje. Odloke so že pred časom sprejeli občinski sveti občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje, a župan slednje, Alojzij Kastelic, odlokov še ni podpisal, ker sta svetnika Neodvisne demokratske liste, podžupan Jože Povšič in Andrej Jevnikar, zahtevala razpis referenduma za razveljavitev odlokov. O zahtevi po referendumu bo v sredo odločal trebanjski občinski svet.

"Pri javnih zavodih in podjetju je treba črtati politiko, pomembno pa je, da vsak glas partnerja nekaj velja," je dejal direktor Komunale Trebnje Štefan Velečič, njegovemu mnenju so se pridružile tudi direktorica zdravstvenega doma Elizabeta Žlajpah, ravnateljica glasbene šole Tatjana Mihelčič Gregorčič, direktorica CIK Patricija Pavlič, in direktorica knjižnice Milena Bon, ki je dodala, da v prvi vrsti delajo za ljudi.

Povedali so, da zaradi neurejenih razmer težko pridejo do denarja za investicije in programe, knjižnica se bo v kratkem znašla v težavah zaradi plač, ogrožen je projekt deponije Globoko.

Poudarili so, da mora, dokler odloki ne bodo obveljali, občina Trebnje ravnati v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, ki določa, da do sprejetja odlokov posle zavodov in podjetja vodi občina na območju katerega imajo zavodi in podjetje sedež, ostali dve občini pa podajata soglasje k odločitvam ali pa tudi ne. Tak način delovanja pa  po mnenju današnjih sklicateljev konference otežuje delo.

Vseh pet govornikov je dejalo, da so pri oblikovanju odlokov upoštevali lastniško strukturo in sistem upravljanja, ob tem pa so pristavili, da morata tudi manjša lastnika strmeti k uspešnemu delu zavodov in javnega podjetja.

"Zavedati se je treba, da bo res več dela glede planiranja, usklajevanja in iskanja rešitev z ustanovitelji oz. člani svetov zavoda ali skupščine, vendar pa bi morali vsi zasledovati cilj uspešnega dela skupnega javnega podjetja in skupnih javnih zavodov," so zapisali v sporočilu za javnost že pred konferenco, tam piše tudi:

"Tisti, ki trenutno blokirajo veljavnost odlokov, se v tematiko niso poglobili. Iz informacij, ki jih posredujejo javnosti je razvidno, da odlokov sploh niso prebrali. S takim ravnanjem ustvarjajo vtis, da mora kapital prevladati nad razumom in da mali lastniki nimajo pri lastninjenju nobene besede temveč lahko slepo zaupajo večjim lastnikom, da bodo z njihovo lastnino ravnali gospodarno. Glede na trenutno situacijo pa je dvom upravičen."

"Odlok predvideva, da občini Mokronog - Trebelno in Šentrupert ne prevzameta v ustanovitev in lastništvo javnega zavoda Glasbena šola Trebnje, ta naj bi ostala občini Trebnje, omenjeni občini pa bi po pogodbi prevzeli obveznosti za stroške glede na število učencev iz njunega območja," je pojasnila ravnateljica glasbene šole. 

V sklepnem delu so se vsi strinjali z izjavo direktorice zdravstvenega doma, ki je dejala: "Odloki so živ dokument in čas bo pokazal, če jih je treba spremeniti!"

Janja Ambrožič

Galerija

Komentarji (4)

2.3.2009Ocenimeta 
Upam, da bodo trebanjski svetniki v sredo pokazali, da imajo pamet in nasprotovali referendumu. Če bi prišlo do njega, bi se nam smejali vsi, pa še drago bi ga plačali.
2.3.2009Ocenipolde 
hja...Zakaj pa nihče ne vpraša predlagatelja referenduma kaj se skriva za tem? Tale podžupan gleda sam na svojo "rit". Če mu rata spremeniti odloke, bo lahko spet kandidiral za kakšnega od direktojev javnih zavodov, kar pa mu po sedaj veljavnih odlokih ni mogoče (ostali dve občini ga zagotovo ne bi podprli, če pa bi večino imela trebanjska občina.....). Tako da po vsej verjetnosti ni interes Povšiča nič drugega kot čisto njegov lasten interes. V kolikor bi njemu bil interes "širši", bi se lahko tvorno vključeval v delo na občini in ne samo iskal grešne kozle ter mešal štrene po časopisih.
2.3.2009OceniMaček Muri 
župan ima zakonito pravico zadržati aklepe in odloke občinskega sveta, če meni, da so nezakoniti, ampak mora v dveh tednih po seji OS obrazložiti svoje stališče in zahtevati razlago pristojnega ministrstva ali pa sprožiti upravni spor. Vse to gre v rok službe in ne stane nič. V našem primeru pa ni naredil nič strokovnega-očitno stvar znanja in sposobnosti, ampak je z vrvice spustil podžupana z grožnjo z referendumom in dodatnimi stroški. V pocenitev predlagam istočasni referendum z vprašanjem: ali ste za, da županu predčasno preneha mandat!!
3.3.2009Ocenimicka 
samo sestankujete ne naredite pa nič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava