Predstavitvi dediščine suhih zidov in ohranjanja kulturne krajine, Kozjanski park Podsreda

22.11.2023 | 17:00

Z namenom ohranjanja veščine suhozidne gradnje in kulturne krajine, katere ključni sestavni del so suhi zidovi in drugi elementi grajeni na suho, bosta v sredo, 22. novembra, v Kozjanskem parku organizirani dve predstavitvi.

Na predstavitvah s katerima želijo organizatorji spodbuditi šole, vrtce in lokalne skupnosti ter posameznike k vrednotenju dediščine suhozidnih gradenj, ohranjanju in primernemu vključevanju v razvoj, bodo udeleženci spoznali pomen tega segmenta dediščine ter različne oblike aktiviranja skupnosti za ohranjanje snovne dediščine suhozidnih elementov v pokrajini in prav tako same veščine suhozidne gradnje. Veščina z znanji in tehnikami je bila leta 2018 vpisana na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva.

Prva predstavitev je namenjena učiteljem in vzgojiteljem, na temo pedagogike kulturne dediščine o vključevanju vsebin suhozidne gradnje v učni in vzgojni proces. Interaktivno predstavitev z vajami in diskusijo bo vodila Karin Lavin, predsednica delovne skupine za informiranje in ozaveščanje javnosti Partnerstva kraške suhozidne gradnje. Predstavila bo sodobne pristope pedagogike, ki vključujejo celostno obravnavo človeka in okolja. Dediščino v bližini šol in vrtcev pa obravnavajo kot odličen izziv za ustvarjalno, doživljajsko ter izkustveno učenje.

Druga predstavitev je za predstavnike lokalne samouprave, različnih društev in posameznike, ki jih tematika zanima ali še posedujejo znanja o gradnji na suho. Poleg ohranjanja kulturne krajine in s tem prepoznavnosti in identitete bo govora o ohranjanju tradicionalnih znanj, aktivni skupnosti ob skrbi za dediščino, oblikah prenosa na mlade in razvoju dediščine, ki staro veščino suhozidne gradnje v primerni posodobljeni obliki vključuje med atribute trajnostnega razvoja.

Predstavitev »Suhi zidovi in ohranjanje kulturne krajine« predavateljice Karin Lavin bo v sredo, 22. novembra 2023, ob 17. uri na upravi Kozjanskega parka v Podsredi (Podsreda 45). Toplo vabljeni.

Predstavitvi sta organizirani v okviru projekta Suhi zid in ohranjanje kulturne krajine, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo in sta za udeležence brezplačni.

V Partnerstvu kraške suhozidne gradnje, ki v sodelovanju s Kojanskim parkom in Zavodom Anima Mundi organizira predstavitvi, se že deset let zavzemajo za ohranjanje te prastare umetnosti. Z vključevanjem strokovnjakov in aktiviranjem lokalnih skupnosti ter sodelovanjem domačinov, ki še poznajo veščino gradnje na suho, so v preteklih letih obnovili veliko porušenih suhih zidov na Krasu in razvili pristop pri delu s šolami in vrtci. Ob večini šol na Krasu je bil obnovljen suhi zid in tako vzpostavljena učilnica na prostem. Za obravnavo suhih zidov pri obveznih učnih vsebinah in obšolskih dejavnostih so bili organizirani sklopi izobraževanj za učitelje in vzgojitelje kraških šol in vrtcev z obeh strani meje. V projektu, ki je v teku, poteka izobraževanje za skupino mladih, ki bo v prihodnje skrbela za vodenje delavnic, predavanj in prenos veščine na mlajše generacije.