Tržni inšpektorat poziva k previdnosti pri nakupih v novomeški Vročini

17.11.2023 | 14:10

Podjetje Vročina ima prostore v novomeškem Podbrezniku. (Foto: Google Street View)

Podjetje Vročina ima prostore v novomeškem Podbrezniku. (Foto: Google Street View)

Ljubljana/Novo mesto - Tržni inšpektorat RS je na podlagi več prejetih prijav potrošnikov in opravljenih nadzorov potrošnike danes pozval k previdnosti pri nakupih blaga v podjetju Vročina iz Novega mesta. Kot navajajo, obstaja velika verjetnost, da blaga potrošniki po plačilu avansa ne bodo prejeli, oteženo bi lahko bilo tudi vračilo plačanega avansa.

V opravljenih inšpekcijskih nadzorih so tržni inšpektorji namreč ugotovili, da podjetje, ki se ukvarja s prodajo toplotnih črpalk in klimatskih naprav, po prejemu avansa za dobavo in montažo toplotnih črpalk teh ne dobavi v dogovorjenem roku in tudi ne pozneje. Prav tako družba potrošniku po odstopu od pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti brez odlašanja ne vrne prejetih plačil, opozarjajo na inšpektoratu.

Pri tem spominjajo na določila zakona o varstvu potrošnikov, ki določa, da mora podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolniti brez odlašanja, najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače.

Če podjetje ne izpolni svoje obveznosti iz pogodbe v dogovorjenem roku, mu potrošnik lahko določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe, če pa podjetje niti v dodatnem roku ne izpolni svojih obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe.

Zakon tudi določa primere, v katerih lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev svojih obveznosti. Gre za primere, ko podjetje zavrne dostavo blaga, izvedbo storitve ali dobavo digitalne vsebine, ko je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali ko potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje brez odlašanja vrniti vsa opravljena plačila.

Ker je bilo v inšpekcijskih nadzorih ugotovljeno, da družba Vročina ne upošteva zakonskih obveznosti, so na inšpektoratu izdali več upravnih odločb, s katerimi so družbi naložili izpolnitev zakonskih obveznosti. V nekaterih primerih so bili že uvedeni tudi izvršilni postopki zaradi prisilne izpolnitve obveznosti.

Potrošnikom svetujemo previdnost pri odločitvi za nakup blaga pri omenjenem podjetju.

STA se je na družbo Vročina obrnila s prošnjo za odziv in pojasnila. Odgovore še čaka.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava