kultura

FOTO: Srednjeveški dan, posvečen Gutenwerdu

18.6.2023 | 09:40 | Besedilo in foto: L. Markelj

Kako so se oblačili v srednjem veku?

Kako so se oblačili v srednjem veku?

Otroke so zanimale srednjeveške namizne igre.

Otroke so zanimale srednjeveške namizne igre.

Zavarovani ostanki še ene cerkvice naselbine Gutenwerd

Zavarovani ostanki še ene cerkvice naselbine Gutenwerd

Tomaž Nabergoj, kustos Narodnega muzeja Slovenije, razlaga obiskovalcem.

Tomaž Nabergoj, kustos Narodnega muzeja Slovenije, razlaga obiskovalcem.

Dobrava pri Škocjanu - Knobleharjevo 2023 se je konec tedna začelo s srednjeveškim dnem na Otoku pri Dobravi oz. pri tamkajšnjih arheoloških ostalinah srednjeveške naselbine Gutenverd, ki so jo pred 550 leti uničili Turki.

Srednjeveški dan, ki ga je pripravil Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z Občino Škocjan in Občino Šentjernej, Župnijo Škocjan, novomeško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Drušcino Zlate ostroge, idr., se je vključeval v mednarodno prireditev Evropski dnevi arheologije 2023. Njegov namen je predstaviti arheologijo javnosti.

Ves petek je bilo tako na Otoku pri Dobravi, na okljuku Krke, zelo pestro. Srednjeveški dan so posvetili arheološkemu najdišču Gutenwerd in predstavitvi vsakdanjega življenja v srednjem veku.

Bilo je kot nekoč ...

Na prostoru pri cerkvi sv. Nikolaja, ki je edini ohranjeni arhitekturni preostanek iz tiste dobe in pomnik takratne zgodovine, je stal srednjeveški tabor s petimi šotori. Obiskovalci, med katerimi ni manjkalo ne otrok, ki so prišli tudi iz OŠ Šentjernej ter OŠ Frana Metelka Škocjan ter Vrtca Radovednež, ne starejših, so si lahko ogledali prikaz kovaštva, orožje in bojno opremo, oblačilno kulturo, usnjarstvo, namizne igre in lokostrelstvo. V slednjih dveh so se lahko tudi sami preizkusili.

Opazovali so mojstre pri delu, si ogledali arheološke ostanke srednjeveške cerkvice, se sprehodili po srednjeveški poti, kjer so nekoč stale hiše in delavnice. Prisluhnili so lahko tudi zvokom kitarske lutnje in pesmim o srednjem veku, skratka spoznavali so, kako so ljudje takrat živeli. V cerkvi sv. Nikolaja, kjer je ob kocnu potekal koncert in recital pesmi – nastopili so Filip Gačić, Amadeja Mencin in Vid Beguš - je bila na ogled tudi Razstava o opuščeni srednjeveški naselbini Gutenwerd.

Gutenwerd je izjemen, morali bi ga bolje poznati

Tomaž Nabergoj

Tomaž Nabergoj

Srednjeveški kovač je bil zanimiv s prikazom kovaštva.

Srednjeveški kovač je bil zanimiv s prikazom kovaštva.

Ob eni od dveh novih informativnih tabel (od leve proti desni): Jože Kapler, Tomaž Nabergoj, Vinko Gradišar, Andrej Mikec in Dušan Štepec

Ob eni od dveh novih informativnih tabel (od leve proti desni): Jože Kapler, Tomaž Nabergoj, Vinko Gradišar, Andrej Mikec in Dušan Štepec

Dušan Štepec

Dušan Štepec

Andrej Mikec

Andrej Mikec

Filip Gačić na kitarski lutnji v cerkvi sv. Nikolaja

Filip Gačić na kitarski lutnji v cerkvi sv. Nikolaja

Kustos Narodnega muzeja Slovenije Tomaž Nabergoj, ki je vodil skupine in predaval o Gutenwerdu, pravi, da so s srednjeveškim dnem želeli ljudi ozavestiti, kako pomembna je ta izjemna dediščina, ki bi jo morali bolj poznati, vključiti šole ter opozoriti na zgodovino teh krajev, na burna srednjeveška dogajanja zlasti zaradi vpada osmanskih Turkov.

»Ta prireditev ni le del občinskega praznika, ampak je tudi sestavni del naše želje, oživiti to najdišče. V Narodnem muzeju Slovenije pripravljamo za konec leta posebno razstavo o Gutenwerdu in 550 letnici uničenja, prav tako pa si želimo skupaj z občinama oživiti to najdišče z raznimi kulturnimi programi, delovanjem šol, ter da bi v prihodnjih letih naredili tudi nove raziskave. Terenski pregledi so bili opravljeni leta 2021, prijavili smo se na razpis Agencije RS za raziskovalno dejavnost in z denarjem, ki se ga letos nadejamo, želimo narediti nedestruktivne geofizikalne meritve tega najdišča, ugotoviti njegov raster, kje točno se je razprostiralo in kaj vse je tukaj bilo, in začeti neko novo fazo raziskav,« je povedal Nabergoj.

Pomembno je, da je skrb za dediščino tudi zadeva lokalne skupnosti – obeh občin: šentjernejske, na čigar ozemlju Gutenwerd stoji, ter škocjanske, ki je preko župnije Škocjan zavezana, da skrbi za cerkev sv. Nikolaja. Izpostavil je pobudo predsednika Vaške skupnosti Dobrava Vinka Gradišarja, ki je leta 2019 predlagal razstavo o Gutenwerdu, kar jim je uspelo in pokazali so jo v treh krajih: v Dobravi, Šentjerneju in Stopičah, ter prebudili zanimanje za ta čas.

Dve informativni tabli

Ob koncu srednjeveškega dne pa so predstavili tudi dve novi informativnih tabli: najdišče Gutenwerd in cerkev sv. Nikolaja.

Dušan Štepec je zbrane pozdravil v imenu novomeške enote ZVKD Slovenije in opozoril na pomen takšnih tabel. »Vesel sem, da je prišlo do te označitve. Je pa zdaj izziv za občini Škocjan in Šentjernej, da začneta razmišljati, kako oživljati to lokacijo, seveda skupaj z Narodnim muzejem Slovenije,« je dejal in povedal še, da je Gutenwerd eden od 600 kulturnih spomenikov lokalnega pomena v JV regiji, 36 jih ima status državnega pomena. Enota premore 3.200 enot kulturne dediščine.

Podžupan občine Šentjernej Andrej Mikec je poudaril pomen arhološko bogatega predela tega dela Dolenjske pod Gorjanci. »Veseli smo, da smo vsi skupaj Gutenwerd predstavili širši regiji in tudi domačim. Mogoče je ta predstavitev zametek nekega dobrega turističnega produkta, za kar na občini stremimo. Vsem se zahvaljujem za dobro sodelovanje,« je dejal.

Župan občine Škocjan Jože Kapler verjame, da bo veliko takih aktivnosti, kot je bil srednjeveški dan, tu tudi v prihodnosti, »saj turizem ne pozna meja, tu je most med Škocjanom in Šentjernejem. Na nas je, da se potrudimo in prispevamo še h kaki bogati prireditvi, ki bo izobraževala in kulturno navdihovala,« je dejal.

‹ nazaj

Galerija (54)

GUTENWERD 001, GUTENWERD_001
GUTENWERD 002, GUTENWERD_002
GUTENWERD 003, GUTENWERD_003
GUTENWERD 004, GUTENWERD_004
GUTENWERD 005, GUTENWERD_005
GUTENWERD 006, GUTENWERD_006
GUTENWERD 007, GUTENWERD_007
GUTENWERD 008, GUTENWERD_008
GUTENWERD 009, GUTENWERD_009
GUTENWERD 010, GUTENWERD_010
GUTENWERD 011, GUTENWERD_011
GUTENWERD 012, GUTENWERD_012
GUTENWERD 013, GUTENWERD_013
GUTENWERD 014, GUTENWERD_014
GUTENWERD 015, GUTENWERD_015
GUTENWERD 016, GUTENWERD_016
GUTENWERD 017, GUTENWERD_017
GUTENWERD 018, GUTENWERD_018
GUTENWERD 019, GUTENWERD_019
GUTENWERD 020, GUTENWERD_020
GUTENWERD 021, GUTENWERD_021
GUTENWERD 022, GUTENWERD_022
GUTENWERD 023, GUTENWERD_023
GUTENWERD 024, GUTENWERD_024
GUTENWERD 025, GUTENWERD_025
GUTENWERD 026, GUTENWERD_026
GUTENWERD 027, GUTENWERD_027
GUTENWERD 028, GUTENWERD_028
GUTENWERD 029, GUTENWERD_029
GUTENWERD 030, GUTENWERD_030
GUTENWERD 031, GUTENWERD_031
GUTENWERD 032, GUTENWERD_032
GUTENWERD 033, GUTENWERD_033
GUTENWERD 034, GUTENWERD_034
GUTENWERD 035, GUTENWERD_035
GUTENWERD 036, GUTENWERD_036
GUTENWERD 037, GUTENWERD_037
GUTENWERD 038, GUTENWERD_038
GUTENWERD 039, GUTENWERD_039
GUTENWERD 040, GUTENWERD_040
GUTENWERD 041, GUTENWERD_041
GUTENWERD 042, GUTENWERD_042
GUTENWERD 043, GUTENWERD_043
GUTENWERD 044, GUTENWERD_044
GUTENWERD 045, GUTENWERD_045
GUTENWERD 046, GUTENWERD_046
GUTENWERD 047, GUTENWERD_047
GUTENWERD 048, GUTENWERD_048
GUTENWERD 049, GUTENWERD_049
GUTENWERD 050, GUTENWERD_050
GUTENWERD 051, GUTENWERD_051
GUTENWERD 052, GUTENWERD_052
GUTENWERD 053, GUTENWERD_053
GUTENWERD 054, GUTENWERD_054

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava