Vodstvo po razstavi: Fran Bonač in tovarna celuloze na Vidmu pri Krškem, mesto industrijske dediščine, Mestni muzej Krško

27.9.2022 | 16:00

torek, 27. 9., ob 16. uri

Mestni muzej Krško

vstop prost

Ljubljanski industrialec Fran Bonač je bil snovalec in prvi lastnik tovarne celuloze na Vidmu pri Krškem, ki je bila svojčas ena najsodobnejših tako v Jugoslaviji kot zunaj njenih meja. Z njeno umestitvijo je odločilno vplival na razvoj mesta, občine in širšega prostora.

Na vodstvu z avtorico raziskave in razstave, dr. Heleno Rožman, se bomo posvetili objektom industrijskega kompleksa. Primerjali bomo izgled tovarne ob izgradnji ter njeno rast skozi desetletja delovanja v času po koncu 2. sv. vojne. Stavbe tovarne danes, kljub vsem spremembam v zadnjih letih, še vedno pomembno sooblikujejo veduto mesta Krško.

Razstava je na ogled do 8. novembra 2022.

Več informacij: info@mestnimuzejkrsko.si, 051 390 658 ali 07 620 92 44.

Program je del obeležitve Dnevov evropske kulturne dediščine, katerih skupna tema je Trajnostna dediščina. V slovenskem prostoru bo akcija, ki jo koordinira ZVKDS, potekala 32. leto.