Napevi ljubezni in nostalgije, KCJT Novo mesto

29.10.2022 | 20:00

KONCERT, POLN ČUSTEV.

Orkester Slovenske vojske je bil ustanovljen leta 1996 in je najmlajši slovenski profesionalni orkester. Nadaljuje dolgoletno tradicijo vojaških orkestrov na Slovenskem, ki sega še v čas Marije Terezije, ko je v Ljubljani začela delovati prva stalna vojaška godba.

Orkester Slovenske vojske je lani praznoval petindvajset let delovanja in danes šteje več kot 50 akademsko izobraženih glasbenic in glasbenikov. Z orkestrom, ki ima prek 200 nastopov na leto, radi sodelujejo mnogi znameniti dirigenti ter številni vrhunski solisti iz domovine in tujine. Poseben dokaz njegove visoke kakovosti so redna vabila na koncerte in festivale vojaških orkestrov po Evropi ter v ZDA, kjer nastopa kot spoštovanja vreden ambasador slovenske kulture.

Program Orkestra Slovenske vojske, ki bo tokrat igral pod vodstvom gostujočega dirigenta Simona Perčiča, nas bo popeljal na začetek prejšnjega stoletja v obdobje romantike s Fučikovo uverturo, ki opeva lepote tržaškega gradu Miramar. Pesnitev Italija skladatelja Alfreda Caselle z barvito orkestriranimi in prepoznavnimi južnoitalijanskimi ljubezenskimi, obrednimi ter napoletanskimi napevi, kot npr. Funiculì, Funiculà, poslušalcev ne bo pustila ravnodušne.

Osrednja gostja večera, uveljavljena slovenska sopranistka Nika Gorič, bo poustvarila Schubertovo Balado o vilinskem kralju, sledili bodo še ljubezenski napevi belgijskega skladatelja De Greefa, večer pa bo zaokrožil interludij iz kantate Sången.